© OVB Holding

Máte úspory na termínovanom vklade a nič vám nevynášajú? Prečítajte si, do čoho môžete investovať

Slováci patrili dlhé obdobie medzi sporiace národy, v posledných rokoch sa však situácia zmenila. Poklesom úrokov (prakticky) na nulu sa mnohí začali pýtať, aký má zmysel odkladať si peniaze.

 
 

Máte úspory na termínovanom vklade a nič vám nevynášajú? Prečítajte si, do čoho môžete investovať

Slováci patrili dlhé obdobie medzi sporiace národy, v posledných rokoch sa však situácia zmenila. Poklesom úrokov (prakticky) na nulu sa mnohí začali pýtať, aký má zmysel odkladať si peniaze. To sa zásadne prejavilo na stave úspor: za posledný rok klesol objem úspor na termínovaných vkladoch podľa štatistiky NBS o 300 miliónov eur. „Odpoveďou na nízke úroky v banke nemá byť rozhodnutie nešetriť a netvoriť si žiadne rezervy. Naopak, je treba poradiť sa a poobhliadnuť po iných možnostiach, ako udržať hodnotu svojich úspor,“ radí Marián Búlik, finančný analytik  OVB Allfinanz Slovensko.

 

Konzervatívny investor, ochotný akceptovať len minimálne alebo žiadne riziko

Predtým, ako sa rozhodnete vybrať svoje peniaze z banky, mali by ste si položiť niekoľko otázok, podľa ktorých zistíte, aký typ investora vlastne ste. „Banky síce ponúkajú garantovaný výnos  a vaše úspory sú chránené Fondom na ochranu vkladov, avšak výnos je prakticky nulový, čiže vaše úspory reálne strácajú hodnotu. Alternatívou je investovanie, ktoré so sebou nesie rôznu mieru rizika podľa toho, do čoho budete investovať. Akú mieru riziku ste ochotný zniesť v záujem získania zaujímavého úroku je otázka, na ktorú zodpovie investičný dotazník,“ vysvetľuje M. Búlik.

 

Bez ohľadu na to, do čoho budete investovať, treba si vytvoriť „železnú rezervu“. „Od financií, ktoré chcete investovať, treba oddeliť likvidnú rezervu vo výške 3-6 bežných mesačných výdavkov. Ak tak neurobíte, riskujete, že sa v prípade nečakanej udalosti, ako je nehoda či choroba s dlhším liečením alebo aj pokazené auto) budete musieť na úspory či investície siahnuť za cenu vysokej straty alebo poplatkov,“ odporúča Marián Búlik z OVB.

 

Ak je pre vás dôležitejšia istota ako zisk, ste typický  konzervatívny investor. Ak máte peniaze v banke, sú garantované štátom až do výšky 100-tisíc eur, avšak za cenu úrokov v priemere od 0,1% do cca 1% (sporiace účty, vkladné knižky či termínované účty).

 

Zaujímavejšou alternatívou k bankovým vkladom pre konzervatívneho investora sú peňažné a dlhopisové podielové fondy.

·        Peňažné fondy majú optimálny investičný horizont 6-12 mesiacov. Najúspešnejší peňažný fond dosiahol za posledných 12 mesiacov zhodnotenie až 3,2%. V priemere sú však svojou výkonnosťou len o pár desatín percenta vyššie ako napríklad jednoročné termínované vklady. Netreba však zabudnúť na vstupné poplatky v tejto kategórii fondov, ktoré sú najčastejšie v rozmedzí 0-1% z vloženej sumy. Výhodnosť peňažných fondov je preto veľmi otázna.

·        Dlhopisové fondy majú optimálny investičný horizont 2-3 roky. Investujú do dlhopisov (štátnych alebo podnikových / korporátnych) a majú teda potenciál zarobiť viac ako peňažné fondy. Najvýkonnejšie dlhopisové fondy ponúkané na Slovensku za posledných 12 mesiacov zarobili až 10,7%. Avšak pozor – mnohé z týchto fondov skončili za posledný rok v strate.  Vstupné poplatky môžu byť pomerne vysoké – pohybujú sa v rozmedzí 0 až 5% z vkladu - je preto dôležité sa o nich vopred informovať a vziať ich do úvahy pri výbere fondu. Všeobecnou výhodou peňažných i dlhopisových fondov je možnosť vybrať z nich peniaze rýchlo, s minimálnym rizikom straty a často bez poplatku za výber.

·        Ďalšou možnosťou uloženia úspor je stavebné sporenie. Úročenie stavebných sporení však za posledné obdobie výrazne kleslo a pri nových zmluvách dosahuje úroveň cca 1% ročne. Toto úročenie je však garantované až na 6 rokov. Pre získanie ešte stále zaujímavých štátnych prémií je nutné vkladať peniaze každý rok. Pre najbližší rok predstavuje prémia 5% (maximálne 66,39 eur) a na jej získanie treba urobiť vklad 1327,80 eur za rok. „Stavebné sporenie odporúčam, najmä ak máte úspory aspoň niekoľko tisíc eur. Vtedy totiž môžete úspory do sporenia presúvať postupne a ideálne tak, aby ste každý kalendárny rok vložili iba stanovenú optimálnu sumu na plnú štátnu prémiu (spomínaných 1327,80 eur). Môžete tak spraviť hneď na začiatku každého roku, aby sa vám peniaze úročili čo najdlhšie. Po skončení 6-ročného obdobia však treba vklad zo sporenia vybrať a uložiť iným spôsobom. Ak by ste ich ponechali v sporení, celková rendita bude už len klesať, keďže vám sporiteľňa zníži úročenie,“ odporúča Marián Búlik.

 

Investície so stredným rizikom

Ak ste ochotný akceptovať dočasné poklesy vašich investícii, môžete úspory vložiť do fondov s vyšším rizikom, ale aj vyšším potenciálnym výnosom. „Čím dlhší čas môžete investíciu nechať pracovať, tým odvážnejšie môže byť portfólio, čiže môže obsahovať vyšší podiel akciových fondov,“ vysvetľuje M. Búlik.

Vaše portfólio môže vo výsledku obsahovať dlhopisové, zmiešané a akciové fondy. Ich rizikovosť ako aj potenciál výnosu rastie v tomto poradí. Najlepšie zmiešané fondy mali za posledné 3 roky výnos až 7,4% ročne (na porovnanie, akciové fondy dosiahli v priemere 21,2% ročne), pričom za posledných 12 mesiacov dosiahli výnos až 34,9% (akciové fondy 38,4%).

Vstupné poplatky zmiešaných i akciových fondov sú maximálne až 5,75% z vloženej sumy. Vysoký vstupný poplatok predlžuje čas potrebný na ziskovosť investície, preto je vhodné vybrať si lacnejšie fondy, ak majú porovnateľné výsledky ako drahšie fondy. Pre obe tieto kategórie fondov je každopádne (a to bez ohľadu na výšku vstupného poplatku) odporúčaný investičný horizont minimálne 5-8 rokov.

 

Pri výbere fondov by ste mali zvážiť predovšetkým tieto kritériá:

·        veľkosť fondu,

·        rizikový profil fondu

·        reputácia správcovskej spoločnosti,

·        obdobie existencie spoločnosti (čím dlhšie tým lepšie).

·        Sharpeho pomer (t.j. priemerný výnos fondu očistený o bezrizikovú úrokovú sadzbu)

·        priebežné poplatky fondu (výnosy fondov sú však o tieto poplatky už očistené).

 

Na vyváženie rizikovejšej investície je dobré ponechať si časť úspor v garantovanom produkte ako napríklad stavebné sporenie.

 

Kúpa bytu ako investícia? Áno, ale...

Ak máte úspor ešte viac, možno budete zvažovať kúpu investičnej nehnuteľnosti. V minulosti bolo možné na kúpu počítať so 100% pôžičkou od banky, avšak dnes je nutné mať pripravených minimálne 10-15% z kúpnej ceny v hotovosti. Nehnuteľnosť vám následne môže priniesť zisk (jednorazový alebo pravidelný) v prípade:

·        Kúpy bytu alebo domu za účelom prenájmu

·        Kúpy bytu alebo domu kvôli očakávanému rastu ich cien

·        Kúpy pozemku, ktorého cena má potenciál rastu

„Vo všeobecnosti odporúčam ísť do investícií do nehnuteľností veľmi opatrne. Najmä dnes, v období, keď sú nízke úroky hypotekárnych úverov a zároveň vysoké ceny nehnuteľností. Dnes je riziko prepadu ceny pri zmene situácie na trhu pomerne vysoké. Naopak, po takomto náhlom poklese cien nehnuteľností sa môže investícia do nehnuteľnosti javiť ako výhodná. Pre každého investora však platí, že najlepšou ochranou majetku je diverzifikácia, t.j. rôznorodosť portfólia. Preto, ak je to v súlade s vaším rizikovým profilom a cieľmi, je optimálne mať vo svojom portfóliu čo najviac z ponúkajúcich sa možností na trhu, a to vo vhodnom pomere,“ odporúča Marián Búlik.

 

Dynamický investor

Ak máte dostatočne dlhý čas (10 rokov a viac) ponechať vaše peniaze pracovať bez toho, aby ste ich potrebovali a pritom ste ochotný akceptovať riziko, môžete naplno využiť akciové fondy, či prípadne kúpu investičnej nehnuteľnosti.

Portfólio podielových fondov odporúčam vytvoriť podľa princípu: čím dlhšia doba do výberu a ukončenia investície, tým vyšší podiel akciových fondov v portfóliu. Táto stratégia zároveň predpokladá postupné znižovanie akciovej zložky celého portfólia ku koncu investičného horizontu.

 

Ak zvažujete aj investície do zlata, striebra, umeleckých predmetov, diamantov či kryptomien (Bitcoin a pod.), buďte obozretný. Vo všeobecnosti ich neodporúčam pre ich rizikovosť a nepredvídateľnosť  (kryptomeny), nízku likviditu (umelecké predmety, diamanty), ako aj to, že nedokážu generovať priebežný zisk (žiadne dividendy, úroky a pod...).

 

4 otázky, ktoré si položte ešte pred presunom svojich financií z banky:

·        Som ochotný akceptovať riziko dočasného poklesu pri investovaní?

·        Na aký čas chcem uložiť svoje peniaze?

·        Je pre mňa dôležitejšia istota uložených peňazí alebo potenciálny zisk?

·        Je možné, že peniaze budem musieť vybrať skôr ako plánujem?

 

Výhody a nevýhody investičných príležitostí

·        Podielové fondy (peňažné, dlhopisové, zmiešané, akciové,...)

o    Výhody

§  možnosť dosiahnuť atraktívne výnosy

§  dostupnosť peňazí

§  aktívna správa

o    Nevýhody

§  Vstupné a iné poplatky

§  Možné výkyvy hodnoty investície

§  Výnos a ani návratnosť vložených peňazí nie je garantovaná Fondom na ochranu vkladov

§  Výkonnosť podielového fondu v minulom období negarantuje rovnakú výkonnosť aj v budúcnosti

 

·        Stavebné sporenie

o    Výhody

§  Garantované úročenie počas prvých 6-tich rokov

§  Získanie štátnej prémie pri pravidelných vkladoch

§  Zákonná ochrana vkladov až do výšky 100 000 €

o    Nevýhody

§  Nižšia dostupnosť nasporených peňazí a prémií

§  Poplatok za zriadenie sporenia (záleží od konkrétneho produktu) a za vedenie účtu 

§  Po 6-tich rokoch výrazné zníženie úročenia
 

·        Kúpa investičnej nehnuteľnosti

o    Výhody

§  Relatívne bezpečné uloženie peňazí

§  Pravidelný príjem z prenájmu

§  Oslobodenie od dane z príjmu pri predaji po viac ako 5 rokov vlastníctva

o    Nevýhody

§  Výrazne nižšia likvidita

Časová a finančná náročnosť starostlivosti o nehnuteľnosť v prípade prenájmu

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri
 

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie.  viac

Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku.