OVB je najskúsenejší nezávislý sprievodca klientov na ich ceste za lepším životom

|

Rozhovor s Jaroslavom Vonkomerom, predsedom predstavenstva OVB ALLFINANZ SLOVENSKO, najväčšieho finančného sprostredkovateľa na slovenskom trhu

Digitalizácia nikdy nenahradí človeka. A v oblasti finančného sprostredkovania v nej bude mať človek stále nenahraditeľnú úlohu. OVB Allfinanz Slovensko má všetky predpoklady na to, aby do roku 2027 zdvojnásobil svoj obrat.

Pán Vonkomer, čo malo z vášho pohľadu najväčší vplyv na rekordné obchodné a finančné výsledky uplynulého roka?

V tejto odpovedi mám úplne jasno. Najvzácnejšou esenciou úspechu OVB sú ľudia a oni jednoducho stoja za našimi výsledkami. Preto si dovolím možno aj trochu netradične už na úvod nášho rozhovoru využiť príležitosť a úprimne sa poďakovať všetkým našim spolupracovníkom, zamestnancom a obchodným partnerom, ktorí sú nenahraditeľným pilierom pri rozvoji a zveľaďovaní finančného sprostredkovania na Slovensku. Rovnako ďakujem našim klientom za dôveru, ktorá je pre nás silným záväzkom v zlepšovaní ich skúsenosti s kvalitou našich služieb.

Dobre, ale predsa len, jedna vec je mať každý rok dobré výsledky, za ktorými nepochybne stoja ľudia, druhá vec je neustále rásť a dokonca opäť predstihnúť konkurenciu aj vo výnosoch. Takže aké sú tie faktory výnimočného úspechu?

Veľké skúsenosti, adaptabilita obchodnej siete a líderská ambícia.

To stačí?

Podľa mňa áno. Ono to totiž vôbec nie je málo. Sú to veľmi dôležité faktory a piliere nášho úspechu. Túto kombináciu si totiž neviete kúpiť, respektíve nadobudnúť ľahko. Líderská pozícia OVB na trhu finančného sprostredkovania na Slovensku je práve odrazom nezávislosti a troch unikátnych charakteristík, ktoré ma utvrdzujú v presvedčení o zmysluplnosti a udržateľnosti služby, ktorú v OVB spoločne tvoríme.

Prvým faktorom úspechu je už zmieňovaná skutočnosť, že sa v OVB skoncentrovala najväčšia skúsenosť s podnikaním v štrukturálnej firme, ako aj skúsenosť s prácou s klientom v oblasti finančného plánovania na Slovensku. Práve osobná skúsenosť väčšiny našich spolupracovníkov s krízami rôzneho charakteru prispela k tomu, že s pokojom a rozvahou sprevádzajú našich klientov aj ťažšími obdobiami, akými sú aj aktuálne žité mesiace vysokej inflácie, ekonomickej neistoty a nestability.

Druhým výrazným menovateľom úspechu roku 2022 bola vysoká adaptabilita obchodnej siete na prudko sa meniace trhové prostredie. Minulý rok overil odbornú zdatnosť a akcieschopnosť všetkých aktérov trhu nielen pri sprostredkovaní úverov, ale aj životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia. Tým, že sa vďaka intenzívnemu zdieľaniu skúseností našich lídrov v práci s klientom nevytratil dôležitý návyk vytvárať poctivé komplexné „allfinanz portfólio “, sme na rozdiel od väčšiny konkurencie vedeli aj po poklese záujmu klientely o úverovanie naďalej plnohodnotne prosperovať v iných segmentoch.

Tretím dôvodom, ktorý v OVB formuje nenapodobiteľne inšpiratívne prostredie, je vášeň a líderská ambícia ľudí, ktorí značku tvoria. V roku 2022 sme v rámci riaditeľských pozícií povýšili dvanásť spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 300 percent. Vznik dvoch nových krajských riaditeľstiev bol dokonalým živým príkladom úspešnej podnikateľskej cesty.

Ani vy ste však nemohli predpokladať po tridsiatich rokoch podnikania na Slovensku, akú dobu a aký život počas pandémie či vojny u susedov budeme žiť posledné obdobie. Či aj na takéto situácie ste boli pripravení?

Tie skúsenosti našich ľudí za tridsať rokov na trhu, skúsenosti našich dlhoročných partnerstiev, nášho holdingu a našich expertov v centrále sú na nezaplatenie a ukazujú sa práve vo výnimočných situáciách, keď z nich dokážeme ťažiť. Na začiatku roka sme čakali, že bude v znamení ústupu pandémie a zlepšujúcich sa výsledkov našej aj svetovej ekonomiky. Rok 2022 bol však ďalším rokom v rade, keď bola skutočnosť výrazne odlišná od očakávaní – niesol sa v znamení vojnového konfliktu na Ukrajine, rekordne vysokej inflácie, výraznej neistoty, kombinácie kríz, rastúcich úrokových sadzieb aj citeľných strát na investíciách. Sú firmy, ktoré to položí, a sú firmy, ako sme my, ktoré sa zomknú a práve v takýchto situáciách vedia využiť už spomínané skúsenosti.

Možno to pre niekoho bude znieť pateticky, ale OVB je najskúsenejší nezávislý sprievodca klientov na ich ceste za lepším životom. Jednoducho to tak je. Pomáhame ľuďom zorientovať sa doslova v oceáne finančných a podnikateľských možností.

To sme však zasa pri ľuďoch...

Áno, a nebudete odo mňa počuť príliš inú odpoveď, keďže v OVB kladieme ľudí, či už našich klientov, sprostredkovateľov, alebo zamestnancov, naozaj na prvé miesto. Urobili sme preto všetko či už z hľadiska digitalizácie procesov, uzatvárania zmlúv, online školení, používateľského komfortu, aby boli všetci v maximálnej pohode napriek okolnostiam. Dnes vidíme, že práve tieto iniciatívy a investície v minulých rokoch nám pomáhajú ku krásnym výsledkom a bolo by nestrategické s týmito a mnohými ďalšími iniciatívami prestať.

Líder sa musí neustále zlepšovať a snažiť sa kreovať prostredie, v ktorom funguje, to je jeho úloha. Naše kľúčové projekty na najbližšie roky vychádzajú práve z tohto nastavenia a ľudia sú ich dôležitou súčasťou. Naši ľudia stoja za výsledkami aj v tom minulom roku. Veď posúďte sami, napriek viacerým negatívnym externalitám bol rok 2022 z pohľadu finančných ukazovateľov mimoriadne úspešný – takmer 15-percentný rast výnosov na úrovni 50,8 milióna eur bol najvyšší za posledných 15 rokov a zisk po zdanení prekročil sumu 3,5 milióna eur. Vo výnosoch sme prvýkrát v histórii prekročili hranicu 50 miliónov eur. To sú veľavravné čísla.

Veľkým faktorom úspechu bol zrejme aj vysoký dopyt po hypotékach, spôsobený minulý rok stále nízkymi úrokovými sadzbami. Ak sa to dá tak povedať, keď trh praje jednému typu produktu, ktorý sa predáva najviac, dá sa potom v prípade takéhoto dopytu hovoriť vôbec o nezávislosti, o ktorej ste sa zmienili?

Po prvé, my nepredávame, nie sme odkázaní na výsledky jedného produktu či jedného roka ako niektorí hráči na trhu a po druhé, o nezávislosti sa určite hovoriť dá. Podnikáme tu už 30 rokov a dlhodobo naďalej aj chceme. Nás nezaujíma iba obchodný výsledok jedného roka. Sme tu pre klientov na celý život. Nie na chvíľu. To je ten náš na trhu už povestný princíp allfinanz, vďaka ktorému máme takú veľkú dôveru klientov. Mimochodom, aj rekordný minulý rok, keď naše NPS (Net Promoter Score) narástlo o 26 bodov a dôvera našich klientov bola najsilnejšou na celom trhu. Preto si rok 2022 prívlastok výnimočný nesporne zaslúži, nielen pre tie ekonomické dôvody.

To sme do tretice pri ľuďoch...

V minulom roku nám pribudlo takmer 20-tisíc nových klientov. Nové zmluvy sme však sprostredkovali aj pre vyše 50-tisíc existujúcich klientov. A počet aktuálnych firemných klientov sa priblížil k číslu 11-tisíc.

To sa jednoducho bez 3 285 finančných sprostredkovateľov vo všetkých regiónoch Slovenska nedá urobiť. Osobne ma však teší, že vyše 450 z nich je s nami už dlhšie ako 15 rokov. To je známka lojality a viery v to, čo robíme. Počtom najmenšia skupina ľudí, ale významom rovnako dôležitá, je takmer sto ľudí v centrále – sú to moji najbližší kolegovia v každodennej práci a na nich som takisto hrdý, pretože so mnou spoluzodpovedajú za bezproblémové kormidlovanie našej lode v oceáne nástrah a príležitostí.

OVB sú teda ľudia, ľudia a ľudia. Nedá mi, aby som sa práve v tejto chvíli nespýtal možno aj trochu provokatívne na umelú inteligenciu a jej úlohu v budúcnosti aj v oblasti financií. Nemôžete poprieť, že rastie význam online portálov na trhu a rovnako ľudí, ktorí ich využívajú. Už dnes si sami môžeme porovnať a kúpiť niektoré produkty a rovnako na trhu rastie počet četbotov, ktoré sa stále skvalitňujú, vidíme, aký záujem vyvolal launch ďalšej generácie AI. Nie je iba otázkou času, kedy budú „finanční poradcovia“ nahradení „poradenstvom umelej inteligencie“?

Boli by sme zlými lídrami trhu, keby sme si túto otázku sami nekládli. My, samozrejme, vidíme a veľmi pozorne sledujeme digitalizáciu aj umelú inteligenciu.

Odpoveď vidím v dvoch rovinách. Tá prvá je technologická. Náš riaditeľ IT je dnes súčasťou každého strategického projektu, ktorý ideme realizovať v najbližších piatich rokoch. Jeho prínos je nespochybniteľný a som rád, že sám aktívne tlačí na implementáciu a inováciu množstva nástrojov. Už dnes môžem povedať, že sme takmer bezpapierová firma v styku s klientom. Netlačíme takmer žiadne dokumenty, máme implementovaný digitálny biometrický podpis, podpisovanie tvárovou biometriou alebo SMS kódom a snažíme sa zjednodušovať všetky povinné dokumenty, zmluvy a protokoly tak, aby boli pre všetkých čo najviac používateľsky príjemné.

Zároveň sme posilnili tím ľudí na marketingu a CRM, ktorí sledujú posledné trendy a priamo s našimi spolupracovníkmi riešia digitalizáciu a kampane na základe dataminingu na mieru. Pri počte takmer milión klientov to je neskutočná práca a lídrom v digitalizácii sme aj preto, že okrem nás to na trhu takto komplexne nikto nerieši. Opäť sú to teda kvalitní ľudia, ktorí nám umožňujú nezaspať, byť kvalitným partnerom pre IT dodávateľov a moderným pre našich klientov. Tá druhá rovina mojej odpovede sa týka možnej náhrady ľudí technikou. Neverím, že k tomu príde.

V oblasti finančného sprostredkovania má človek nenahraditeľnú úlohu. My sme, expresívne povedané, „evanjelisti“, ktorí u klientov otvárajú tému zabezpečenia na dôchodok a zabezpečenia rodiny. Prinášame prvotný impulz, aby sa ľudia nad týmito témami vôbec začali zamýšľať. Ľudia si dnes síce vedia vybrať jednoduchý produkt, to áno, ale proaktívne im nenapadne otvárať svoj život stroju... Ak chcú riešiť celý svoj život, investovať, byť nezávislí od dôchodku, mať zabezpečený majetok aj rodinu v celej komplexnosti, potrebujú si vytvoriť vzťah k niekomu, komu sa zveria a komu dôverujú. A to sa so strojom nedá. Nevznikali by vzťahy, priateľstvá ani obchodné partnerstvá.

V tom budúcom svete však vidím prepojenie digitálnych nástrojov, umelej inteligencie a ľudí najmä pri servise kmeňa klientov. Tam je automatizácia veľmi vítaná. A môže byť veľmi nápomocná. Už dnes máme v OVB prvé skúsenosti s testovaním našej digitálnej operátorky.

Keď sme pri obchodných partnerstvách, nie je žiadnym tajomstvom, že veľa ľudí sa do OVB dostalo tak, že najprv boli klientmi a následne sa stali spolupracovníkmi OVB. Podnikateľským príležitostiam, ktoré poskytuje OVB v rámci štrukturálnej firmy, sa venujete od začiatku existencie, teda 30 rokov. Minulý rok ste však spustili portál chcempodnikat.sk a začali ste sa tejto téme venovať oveľa intenzívnejšie. Pečo práve teraz?

Máme na to dva dôvody. Prvý je, že podnikanie v rámci štrukturálnej firmy máme vo svojom DNA. Naše výsledky by sme nedosiahli bez podpory a rozvoja našich sprostredkovateľov a ich obchodnou činnosťou, ktorú vykonávajú. To, že sme dlhšie o podnikaní nehovorili verejne cez médiá, neznamenalo, že sa mu nevenujeme prostredníctvom našich riaditeľstiev a štruktúr.

Stále máme najväčší počet sprostredkovateľov na trhu a náš obchodný model funguje nadmieru úspešne. Keď však vidíme, aké krízy nás postihujú jedna za druhou, v akom strese sú ľudia a rodiny, a zároveň vidíme, ako sa nám darí, pretože naša služba prináša úžitok, nechceme si tieto vedomosti a zručnosti nechať pre seba. Jednoducho dozrel čas hovoriť nielen o finančnej, ale aj o podnikateľskej gramotnosti v ešte širšom meradle.

Druhý dôvod je ten, že sme si v lete minulého roka urobili pomerne rozsiahly prieskum o podnikaní a musím povedať, že výsledky prekvapili aj mňa samého.

V čom presne, ak môžete byť konkrétnejší?

Chceli sme zistiť, aká je ochota a záujem o podnikanie na Slovensku. S akými firmami a inštitúciami sa podnikanie spája. A aké bariéry a príležitosti ľudia v podnikaní vidia. Zistili sme, že iba 15 percent ľudí v produktívnom veku má záujem podnikať a o niečo väčšie percento, ktoré už niekedy podnikalo, by si to za istých okolností zopakovalo.

Nie je 15 percent málo?

Je a to bol práve prvý šok. Sme jednoducho krajinou zamestnancov a štát podnikanie nepodporuje alebo podporuje minimálne. Aj v tomto sme, bohužiaľ, na chvoste Európy. Navyše na Slovensku neexistuje inštitúcia alebo firma, ktorej by Slováci verili a ktorá by im poskytla informácie o podnikaní a o zručnostiach, ktoré podnikatelia musia zvládnuť a vedieť. Na pobavenie, medzi top tromi možnosťami, kde by čerpali informácie o podnikaní, boli daňový úrad, úrad práce a Google. Je to však smiech cez slzy.

A to bol druhý šok. Ľudia jednoducho nevedia, na koho by sa obrátili. Kto má praktické a reálne skúsenosti. Ani bublina okolo hubov a startupov nie je pre každého. Sú podnikatelia, ktorí si chcú otvoriť „normálne“ podnikanie, byť samostatní a normálne slušne slobodne žiť a narážajú na rôzne problémy. Rozhodli sme sa preto poskytnúť a komunikovať svoje know-how a ľudí, aby sme túto situáciu zlepšili a ľuďom pomohli byť samostatnejšími.

Je však táto ambícia za týchto okolností reálna? Majú ľudia vôbec záujem byť samostatnejšími?

Je to určite náročné, no máme tu dobré skúsenosti s podobným šírením a osvetou v oblasti finančnej gramotnosti a našimi dnes už známymi hrami na základných školách Moja família alebo na stredných školách s Finančnou slobodou, v rámci ktorej viac ako 50 našich certifikovaných lektorov vzdeláva tisícky mladých ľudí. Finančná sloboda je navyše veľmi dobrá simulácia reálneho života aj pre našich klientov či potenciálnych klientov. Práve v tomto roku spúšťame digitálnu online verziu tejto hry, ktorú sme nazvali Finančná pohoda.

V podnikaní vieme ísť podobnou cestou, ktorá nám fungovala, a preto sa chceme ako líder na trhu venovať aj osvete na tomto poli a ukázať ľuďom, že sa nemusia ničoho báť a vedia s pomocou skúsených mentorov úvod do podnikania zvládnuť.

Je teda finančná a podnikateľská gramotnosť odpoveďou na to, čo nás čaká v najbližších rokoch?

Určite nám obe zručnosti pomôžu pripraviť sa a prekonať inflačné a ekonomicky náročné obdobie, ktoré nás najbližšie roky čaká. Zatvárať oči pred prognózami, na ktoré upozorňujeme aj my, aj trh, no pravidelne ich zverejňuje napríklad aj NBS, nikomu nepomôže.

Ako teda vy vidíte rok 2023 a tie ďalšie?

Mám takú víziu. OVB Allfinanz Slovensko bude v roku 2027 jednoznačným lídrom s najväčším rastom a vplyvom na trhu finančného sprostredkovania. Naša služba bude nielen potrebná, ako je to dnes, ale aj docenená. Každý tretí ekonomicky aktívny občan tejto krajiny bude naším spokojným klientom. Máme všetky predpoklady na to, aby sme zdvojnásobili obrat, verte mi, viem, o čom hovorím. Výsledky našej práce si budú užívať naši klienti, spolupracovníci, zamestnanci aj akcionári. Na tejto ceste budeme ešte viac zjednotení a zorchestrovaní. To je v tomto polarizovanom svete dôležité pre každú úspešnú firmu, ale aj krajinu.

Rozhovor vyšiel v tlačenom vydaní týždenníka Trend.
Foto: Michal Smrčok