OVB pomáha zvyšovať finančnú gramotnosť projektom Finančná sloboda

|

OVB Allfinanz Slovensko je dlhodobo lídrom medzi spoločnosťami v oblasti finančného sprostredkovania. Ako najsilnejšia spoločnosť si uvedomujeme našu zodpovednosť voči klientom aj širokej verejnosti v oblasti finančnej gramotnosti. Preto súbežne s finančným plánovaním pre klientov cielene vzdelávame mladú generáciu - žiakov a študentov. A to dvoma aktivitami – projektom Moja família (pre základné škody) a Finančná sloboda (najmä pre, stredné školy).

Študenti majú slabé finančné znalosti, potrebujú finančné vzdelávanie

Ľudia v prívale informácií nemajú čas vzdelávať sa v oblasti financií. Preto majú svojho finančného sprostredkovateľa. Každý z nás však robí denne malé finančné rozhodnutia a bez finančnej gramotnosti sa často rozhodujeme nesprávne, čo negatívne ovplyvňuje našu finančnú situáciu. Aby sa to zmenilo, treba začať čím skôr s finančným vzdelávaním. „Stredoškoláci v prieskume znalostí, ktorý realizovala agentúra GfK pre OVB, ukázali priemerné znalosti a mnohé mylné predstavy. Napríklad až 30 % študentov nepokladá nákup na splátky za úver. Je to aj dôsledok reklám v médiách, ktoré ľuďom hovoria, že je ľahšie splácať úver ako sporiť. Pritom opak je pravdou.Aj preto sme na stredné školy prišli s exkluzívnym projektom Finančná sloboda, ktorý formou hry pomáha lepšie chápať finančné produkty a učí plánovať financie, aj na zabezpečenie sa do dôchodku,“ hovorí Ivica Chačaturianová, prokuristka a riaditeľka odboru vzdelávania OVB.

Hravou formou si finančnú gramotnosť vylepšilo už 3 000 študentov a učiteľov

OVB Allfinanz Slovensko adaptovalo úspešnú hru Finančná sloboda z Českej republiky na slovenské podmienky. „Projekt sme pilotne spustili v školskom roku 2017/2018 na stredných školách. Naším cieľom bolo zvýšiť finančnú gramotnosť mladej generácie moderným spôsobom učenia zážitkom, ktorá prináša zmenu myslenia a správania študentov v riadení osobných financií. Výsledok je pre nás príjemným prekvapením. Medzi prvým a druhým kolom hry sa výsledky hráčov častokrát zlepšili až o stovky percent. Dokazuje to, že hranie hry zároveň s odborným výkladom certifikovaného lektora výrazne zvyšuje finančnú gramotnosť hráčov,“ dodáva Ivica Chačaturianová.

K dnešnému dňu má OVB v projekte Finančná sloboda 22 certifikovaných lektorov, ktorí do projektu zapojili už 128 škôl. Počas 148 hracích dní sa na školách vo finančnej gramotnosti zlepšilo vyše 2 800 študentov185 pedagógov. OVB má vo vlastných radoch celkovo 173 preškolených spolupracovníkov, ktorí vedia pracovať s Finančnou slobodou a vzdelávať tak svojich klientov, začínajúcich spolupracovníkov alebo členov rodiny.

Reakcie žiakov a študentov na hru sú veľmi pozitívne

·        97 % učiteľov je spokojných s certifikovaným lektorom OVB v projekte Finančná sloboda

·        takmer 94 % učiteľov je spokojných s hraním Finančnej slobody na ich škole

·        87% učiteľov má záujem o opakovanie hracieho dňa na ich škole

5 poznatkov, ktoré si žiaci a študenti odnášajú z hry

1.      „Hra mi pomohla rozmýšľať do hĺbky, pozerať sa do budúcnosti a používať „sedliacky“ rozum.“

2.      „Naučila som sa, ako fungujú akcie, dlhopisy, aké sú dôležité poistenia, sporenie a mnoho ďalšieho.“

3.      „Získala som poznatky v oblasti financovania a investícií, tiež ako správne rozdeliť financie a splatiť zlé úvery.“

4.      „V oblasti podnikania som sa dozvedel nové poznatky, ktoré by mi pomohli v budúcnosti.“

5.      „Správne hospodárenie s peniazmi je kľúčom k úspechu.“

Viac ako 90% študentov:

·        bolo z hry nadšených

·        bolo spokojných s lektorom aj s organizáciou hrania

·        pokladá hru za poučnú a nápomocnú pre seba

·        si chce hru zahrať opätovne a zahrať aj ďalšie scenáre

·        by odporučilo hrať Finančnú slobodu aj iným

A čo hovoria učitelia, ktorí sa hry zúčastnili?

„Hra pomáha žiakom zorientovať sa vo svete financií.“

„Hra zvýšila ich finančnú gramotnosť zaujímavou formou.“

„Hra zaujala absolútnu väčšinu žiakov, čo v dnešnej dobe náročné.“

„Hra je záživná, zábavná a poučná.“

„Žiaci si poznatky z hry pamätajú aj po dlhšej dobe.“

„Žiaci boli v hre aktívnymi účastníkmi, mali možnosť precvičiť si teoretické vedomosti.“

Finančná sloboda imituje 30 rokov života s riadením rodinných financií

Finančná sloboda je stolovou hrou s moderátorom pre 6-30 hráčov vo veku od 10 rokov. Počas hry sa účastníci starajú o peniaze fiktívnej rodiny, do opatery dostanú mladý manželský pár. Prechádzajú s nimi 30 rokov ich života a plnia životné ciele rodiny (bývanie, vzdelanie, dovolenka a finančná nezávislosť-sloboda). Uzatvárajú finančné produkty, sporia si, investujú, čelia rôznym nástrahám života a riešia ich tak, ako by to robili naozaj v živote. „Najvyšším cieľom hry je priviesť hráča k finančnej nezávislosti – stavu, keď má dostatok aktív, ktoré mu generujú pasívny príjem. Do práce už nemusí chodiť z ekonomickej nutnosti, ale len ak chce. A o čase odchodu do dôchodku takisto rozhoduje sám. Finančná sloboda znamená predovšetkým možnosť voľby,“ vysvetľuje Ivica Chačaturianová.

Projekt Finančná sloboda OVB

·        je prínosný pre žiakov základných, stredných aj vysokých škôl

·        spĺňa požiadavky aktuálneho Národného štandardu finančnej gramotnosti v SR

·        spolu s projektom Moja Família tvorí základ aktivít spoločenskej zodpovednosti spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a. s.

Viac o projekte Finančná sloboda OVB nájdete na www.financnagramotnost.sk