Pohľad za oponu: Čo sa skrýva za prácou Jaroslava Vonkomera, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa OVB Allfinanz Slovensko

Ľudia zvyčajne poznajú OVB cez svojich osobných finančných sprostredkovateľov alebo z rozprávania svojich známych. OVB má totiž na Slovensku viac ako 1 milión klientov, čiže obrazne povedané, každý piaty obyvateľ Slovenska už s OVB niekedy prišiel do kontaktu. Na čele tejto veľkej spoločnosti stojí Jaroslav Vonkomer. 

Pohľad za oponu: Čo sa skrýva za prácou Jaroslava Vonkomera, predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa OVB Allfinanz Slovensko

Aké je to riadiť takúto veľkú loď?

Paralela s loďou sa mi páči. Ak to budeme prirovnávať k lodi, tak je OVB na trhu finančného sprostredkovania na Slovensku a v Európe veľkým, luxusným zaoceánskym parníkom. No a každý si dokáže predstaviť, že riadiť takýto veľký kolos nie je celkom porovnateľné s riadením malého rybárskeho člna. Keď totiž pootočíte kormidlom na veľkom zaoceánskom parníku, na rozdiel od toho malého člna, máte chvíľu pocit, že sa nič neudialo. K nejakej zmene prichádza až po určitom čase a s tým je potrebné počítať. Navyše, náš slovenský parník je súčasťou obrovskej európskej flotily, čo znamená, že si nemôže plávať len tam, kam sa mu zachce, ale musí svoj smer a cieľ zosúladiť s ostatnými plavidlami vo flotile. 

Na druhej strane, ak príde búrka a obrovské vlny, ten pocit istoty a bezpečia na veľkom parníku vám nič nenahradí. Zaoceánsky parník totiž dokáže bez väčších problémov preplávať cez najväčšie vlny bez toho, aby to vážnejšie pocítil. Na rozdiel od neho majú v takýchto obdobiach malé rybárske člny oveľa väčšie problémy. Myslím si, že všetci OVB-áci sme si tento pocit istoty a bezpečia zažili práve v predchádzajúcom roku. Bolo to veľmi príjemné a upokojujúce.

A je veľmi dôležité povedať, že na našom parníku sa aktuálne vezie viac ako 3 000 pasažierov – registrovaných spolupracovníkov, čo predstavuje viac ako 40 % všetkých finančných agentov združených v našej asociácii AFISP. Z toho viac ako 800 našich kolegov je na palube už viac ako desať rokov. Vezieme vzácny náklad know-how a skúseností, ktoré sa nedajú získať inak, ako pri reálnej plavbe na pokojnom aj rozbúrenom mori. V tomto sme absolútne jedineční.

Samotné riadenie takéhoto kolosu je postavené predovšetkým na delegovaní na viacero úrovní. V princípe je to jedno, či hovoríme o centrále, kde to ide od predstavenstva cez interných riaditeľov, vedúcich oddelení až na zamestnancov, alebo o obchodnej sieti, kde je vrcholové vedenie v rukách predstavenstva a krajských riaditeľov a následne je delegované na regionálnych, okresných riaditeľov až okresných a obchodných vedúcich. Dá sa povedať, že je to akási pavučina, ktorá zabezpečuje prepojenie jednotlivých zložiek spoločnosti. 

Ako všetko, aj tento spôsob riadenia má svoje výhody a nevýhody. Za nevýhodu sa dá občas označiť rýchlosť plynutia informácií od najvyššieho stupňa smerom nadol. Naopak, obrovské pozitívum vidím práve v opačnom smere plynutia informácií – zospodu smerom nahor. Je to pre nás veľmi dôležitý zdroj informácií o reálnych potrebách našich ľudí a myslím si, že sa nám ich spoločne v posledných rokoch aj darí napĺňať.

To znie ako vzácny príklad firmy, ktorá enormne počúva svojich ľudí a mení sa takpovediac na ich obraz. Skúsme to rozmeniť na drobné, čo prakticky obnáša vaša práca?

Na prvý pohľad zvonku to vyzerá ako práca bežného človeka, ktorý denne dochádza do svojej kancelárie a rieši každodenné problémy. Z bližšieho pohľadu je to o obrovskej zodpovednosti za celé slovenské OVB voči nášmu holdingu, Národnej banke Slovenska, viac ako trom tisíckam našich sprostredkovateľov a približne osemdesiatim zamestnancom.

Moju každodennú prácu by som mohol rozdeliť do štyroch oblastí. Časovo najväčšiu porciu zaberá určite riadenie centrály spoločnosti spolu s mojim kolegom a desiatimi internými riaditeľmi. Ďalej je to strategické riadenie a komunikácia s obchodnou sieťou, komunikácia a koordinácia s OVB Holdingom a poslednou nohou je zastupovanie OVB navonok, predovšetkým v rámci Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. 

OVB je na Slovensku od vzniku republiky v roku 1993, to je suverénne najviac zo všetkých firiem v oblasti finančného sprostredkovania. Potrebujete pri tomto množstve skúseností čerpať ďalšie z nemeckej centrály?

Hovorí sa, že skúsenosti prichádzajú s vekom. To, čo firma, resp. človek v nej prežije, nám už nikto nezoberie. Ostáva to navždy. Som presvedčený, že to takto funguje. Cez takéto prežívanie životných situácií naberáme skúsenosti, ktoré nám s časom pribúdajú.

Minulý rok bol pre nás významný, pretože OVB oslávilo už svoje päťdesiate narodeniny. Keď to zoberiete z pohľadu života človeka, nie je to nič výnimočné, pretože väčšina ľudí sa tohto veku dožije. Z pohľadu života firmy je to inak. Len máloktorá firma sa dožije svojich päťdesiatych narodenín. My v OVB máme to šťastie, že sa nám to podarilo. Keď k tomu pridáte pätnásť európskych krajín, tisícky ľudí, ktorí doslova spojili svoje životy s OVB – je to obrovská kniha skúseností, z ktorej sa dá čerpať.

 Vždy je niečo, v čom sa môžete inšpirovať od ostatných – či už od kolegov alebo iných krajín nášho holdingu. To platí aj pre Slovensko. Sú oblasti, kde sme vzorom a inšpirujeme ostatných, a na druhej strane sú témy, kde sa inšpirujeme a využívame holdingovú synergiu. To je pre OVB charakteristické – nestrážime si svoje know-how, ale odovzdávame ho ďalej. Je to jeden z najsilnejších faktorov – taký náš OVB-ácky grál, ktorý umožnil vyrásť nespočetnému množstvu osobností v rámci celej Európy.

Čo si má bežný človek predstaviť pod riadením centrály spoločnosti, ako je OVB? Pri klasických firmách asi chápeme, že firma v centrále združuje desiatky zamestnancov, kde má každý svojho šéfa a úplne na vrchole je generálny riaditeľ. Sprostredkovatelia OVB však nie sú zamestnanci a nesedia v centrále. Čo teda vlastne riadite?

S jemným humorom povedané, riadim a pracujem s výnimočnými makačmi. Človek je stredobodom pozornosti našej spoločnosti, či už v centrále alebo v obchodnej sieti, a všetci moji kolegovia – interní riaditelia z centrály – sú v prvom rade výnimoční ľudia a súčasne sú špičkou v oblasti, ktorú majú na starosti. 

Celý náš tím má zabezpečiť kvalitný a efektívny servis pre viac ako 3 000 spolupracovníkov. Už len tá masa ľudí, ktorá sa na nás spolieha na celom Slovensku, vzbudzuje rešpekt.

V rámci zabezpečenia bežnej prevádzky dominujú práve tie, ktoré slúžia na podporu obchodnej siete. Jednou z najdôležitejších je výber, analýza a schvaľovanie nových produktov, produktových zmien a nových produktových partnerov, ktoré zastrešuje naše produktové oddelenie. Keď si zoberieme, že na slovenskom trhu existuje približne 4 000 finančných produktov, je to obrovská paleta, z ktorej možno vyberať. Pri tomto výbere nám pomáha dlhoročné holdingové know-how a pravidlá pre schvaľovanie produktov a produktových partnerov, ktoré sú nastavené skutočne vysoko a zabezpečujú, že sa do nášho portfólia a ku klientom dostanú len TOP produkty. 

V súvislosti s obchodnou sieťou majú významnú úlohu aj čerstvo transformované oddelenie na podporu obchodu (pôvodne oddelenie front office), ktorého úlohou je každodenná podpora a informovanie našich spolupracovníkov, ďalej personálne oddelenie, odbor vzdelávania, marketing, PR, právne oddelenie a compliance, oddelenie vnútornej kontroly a sťažností.A samozrejme, kostrou takmer všetkého je dnes oddelenie IT, bez ktorého by naša práca bola nepredstaviteľná.

Významnou časťou mojej práce je komunikácia s naším holdingom. Jednak na strategickej úrovni a na druhej strane v rámci rôznych reportovacích povinností. Keďže OVB je kótované na frankfurtskej burze, s tým súvisí množstvo požiadaviek a povinností, ktoré znamenajú pravidelnú prípravu rôznych reportov a hlásení. Tieto zastrešuje prevažne finančný odbor a controlling.

Všetko, čo som doteraz spomenul, je v princípe bežná prevádzka. K tomu celému je potrebné pridať ešte ďalšiu samostatnú nohu, a to je vývoj a nové projekty. Na vývoj a projekty nemáme v OVB špeciálne tímy, zastrešujeme ich priamo s našimi kolegami na úrovni interných riaditeľov. Možno si niekto povie, že to nie je celkom štandardné, ale prináša nám to rýchle prepojenie skúseností z praxe s vývojom. Niekedy sa s kolegami na tom smejeme a hovoríme tomu „agilný“ vývoj. Zatiaľ sa nám v tom darí a ja si nesmierne vážim nasadenie mojich kolegov, pretože je to určite náročnejšia cesta. Jednoducho, zvládnu ju len „makači“.

Pri sprostredkovateľoch sa veľa hovorí o vzdelávaní. Riešite ako generálny riaditeľ aj túto oblasť?

Odpoveď je áno, ale riešim skôr strategický pohľad, ako detaily. V OVB je veľká časť vzdelávania zastrešovaná priamo v obchodnej sieti vedúcimi, riaditeľmi a obchodnými partnermi. Mojou úlohou, spolu s kolegami v centrále a obchodnými riaditeľmi, je nastaviť systém vzdelávania tak, aby naši spolupracovníci zvládali nielen legislatívne požiadavky, ale rástli a rozvíjali sa aj v iných kompetenciách a zručnostiach, napríklad v komunikácii a vedení ľudí.  

Vzdelávanie finančných agentov je oblasť, ktorá za posledné roky prešla významnými zmenami. Už len z legislatívneho pohľadu sú na finančných agentov kladené podstatne vyššie požiadavky. Napríklad osobitné finančné vzdelávanie, ktoré Slovensko implementovalo nad rámec európskych smerníc do všetkých sektorov, musí pravidelne ročne absolvovať každý finančný agent, v závislosti od počtu sektorov, v ktorých je registrovaný v NBS. 

Zvyšovanie nárokov na výkon činnosti finančných agentov a vôbec na finančný sektor je dlhodobý trend. Myslím si, že žiadny iný sektor nie je taký regulovaný a pod dohľadom, ako práve financie. Prináša to, samozrejme, pozitíva aj negatíva. Ako pozitívum vnímam doslova vyčistenie celého trhu finančného sprostredkovania, pretože v trojročnom porovnaní je dnes významne menej finančných agentov, no na druhej strane kvalitnejších, odborne zdatnejších. Ako negatívum som vnímal obrovské množstvo zmien za posledné roky, ktoré sa stretli v rovnakom čase a bolo potrebné ich zvládnuť a implementovať. Bohužiaľ, boli situácie, keď sme na to mali doslova len dni. 

Ale zmeny v oblasti vzdelávania nie sú len o legislatíve. Kým v minulosti vyrástlo OVB na prezenčných seminároch, dnes je aj kvôli situácii s pandémiou úplne bežné online vzdelávanie. V tejto oblasti sme urobili s kolegami v centrále obrovský kus práce. E-learning, webináre, školiace videá sú dnes štandardom. Pre všetkých spolupracovníkov sa stali súčasťou ich života. Je to pre nich oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a pomáha im to lepšie zvládať work-life balance. Myslím si, že veľa kolegov sa už nevráti k pôvodnému nastaveniu.

OVB je veľmi aktívne aj v zlepšovaní finančnej gramotnosti slovenskej verejnosti. S našimi kolegami sme prišli hneď s dvomi projektami, ktoré majú hlavne deťom pomáhať zvyšovať ich finančnú gramotnosť. Pre deti základných škôl je to projekt Moja Família a pre stredoškolákov a vysokoškolákov je to projekt Finančná sloboda. Každý záujemca si môže viac informácií o týchto projektoch nájsť na našom webe financnagramotnost.sk.

Ako generálny riaditeľ a predseda predstavenstva však v konečnom dôsledku rozhodujete o všetkom, a teda vlastne šéfujete tisíckam sprostredkovateľov. Samozrejme, to sa nedá robiť osobne, ale väčšinou len sprostredkovane. Máte pocit, že vás vaši ľudia poslúchajú?

Verím, že časy, keď niekto vydával rozkazy a iní ho poslúchali a plnili ich, sú už na Slovensku dávno preč. 

V OVB to nikdy nebolo o poslúchaní, ale predovšetkým o rešpekte a akceptovaní sa. To je súčasťou našej firemnej kultúry. Tá je skutočne výnimočná a iná ako v mnohých štandardných firmách, pretože našich viac ako tritisíc registrovaných spolupracovníkov nie je v zamestnaneckom vzťahu, sú to podnikatelia. My tomu hovoríme, že podnikajú s OVB. Každý z nich funguje v rámci daných mantinelov, ktoré určujú zákonné a interné pravidlá, ale ináč slobodne rozhodujú o svojom osude. V OVB je samostatnosť a sloboda v podnikaní veľmi cenená. Každý má vo svojich rukách, koľko času a energie investuje do podnikania s OVB. Za 27 rokov na slovenskom trhu sme dospeli k poznaniu, že osobnosti sa prejavia a vyrastú len vtedy, ak im necháte dostatočný priestor. 

Tento duch rešpektu a vzájomného akceptovania sa snažíme žiť aj v centrále spoločnosti. Som šéf, ktorý dáva svojim ľuďom priestor, a keď vidím, že to funguje, tak som skôr v úlohe pozorovateľa, resp. poradcu. Samozrejme, sú situácie, keď je potrebné urobiť rázne rozhodnutie, ale o to ľahšie sa mi robí, keď viem, že náš tím je profesionálne a aj ľudsky zohratý. Takto ma to baví a myslím si, že mám z toho dobrý pocit nielen ja, ale aj moji kolegovia. Sú skvelí a sme naozaj dobrý tím.

Čo vás na práci  generálneho riaditeľa najviac baví?

To najcennejšie v OVB sú predovšetkým ľudia a vzťahy. Tie ma napĺňajú určite najviac. Je to fajn pocit, keď sa ráno zobudíte a tešíte sa do práce a na svojich kolegov. Neviem si už predstaviť, že by to bolo inak. 

V OVB som sa veľa naučil a to ma baví tiež. Takmer denne sa stretávame s rôznymi výzvami. Aby ich človek zvládol, musí na sebe neustále pracovať. Nie je čas nudiť sa, resp. upadnúť do akejsi monotónnosti. Je to náročné, ale dodáva to mojej práci príjemnú esenciu, ktorá ma motivuje posúvať sa ďalej.  

V neposlednom rade ma baví úspech. Keď človek vidí výsledky svojej práce a spoločnosti sa darí, nielen z pohľadu slovenského trhu, ale aj z pohľadu nášho európskeho holdingu, kde spomedzi 15 krajín patrí Slovensko medzi TOP krajiny, je to fajn pocit.

Aká je budúcnosť finančného sprostredkovania?

To je dobrá otázka. Ak by som mal krištáľovú guľu, tiež by som sa jej spýtal na budúcnosť. 

Ja v nej vidím, že úspešný finančný sprostredkovateľ bude ten, kto zvládne digitalizáciu, online procesy, compliance, bude mať k dispozícii inteligentné online produktové nástroje, a predovšetkým bude pracovať na vzťahu so svojimi klientmi tým, že im bude prinášať kvalitné služby s pridanou hodnotou, čím si získa ich dôveru. Toto je aj naša filozofia v OVB.

Ak to rozmeníme na drobné, najväčšími výzvami, s ktorými sa bude musieť finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie popasovať, sú podľa môjho názoru sprísňujúca sa legislatíva a digitalizácia, spolu s oblasťou fintech. Tieto tendencie sú za posledné roky zjavné. 

Čo sa legislatívy týka, tak dúfam, že zvíťazí zdravý rozum a všetky požiadavky na finančných sprostredkovateľov, ktoré ešte prídu, nebudú len zbytočnou záťažou. V tejto oblasti považujem za veľmi dôležitú hlavne komunikáciu regulátora s trhom, ktorá môže len pomôcť nastaviť pravidlá a požiadavky tak, aby mali reálny úžitok aj pre finančného spotrebiteľa.

Digitalizácia a online technológie majú dnes obrovský vplyv takmer na všetky oblasti.  Pre nás sú veľkým pomocníkom. Pomáhajú nám spĺňať zákonné požiadavky, významne nám zjednodušujú a urýchľujú prácu a v konečnom dôsledku šetria kopec nákladov a chránia prírodné zdroje. Keď si zoberiem len OVB, za minulý rok sme biometricky alebo SMS kódom podpísali takmer 146-tisíc dokumentov, čím sme ušetrili viac ako 450-tisíc listov papiera.  

Druhou stranou digitalizácie sú inteligentné fintechové technológie – hlavne rôzne porovnávače produktov, z ktorých je možné online uzatvorenie zmluvy. Tieto sú z určitého pohľadu konkurenciou osobného poradenstva. Nechcem tým ale povedať, že takéto technológie postupne vytlačia osobné poradenstvo, pretože to je založené predovšetkým na vzťahu a dôvere medzi klientom a finančným sprostredkovateľom. Skôr tu vidím priestor a šancu na využitie týchto technológií aj pri práci finančného sprostredkovateľa.

A čo work-life balance? Dokážete si pri svojom množstve povinností užiť aj čas s rodinou?

Všetci v slovenskom predstavenstve sme rodinne založení a v priemere nám na jedného člena predstavenstva vychádzajú viac ako štyri deti. Mať veľkú rodinu je krásne, ale dôležité je vedieť si ju aj užiť a venovať jej dostatok času. Z tohto pohľadu bolo pre mňa naozaj najťažšie nájsť správny balans medzi rodinou a prácou. Pokladal som to vždy za veľmi dôležité a trvalo mi to dosť dlho, kým som tú správnu rovnováhu našiel. Dnes som spokojný a teší ma, že v OVB sa to dá. Jednak vďaka firme, že mi dala takúto možnosť a podporuje rodinné hodnoty, ale určite aj vďaka mojim skvelým kolegom. Som im za to vďačný.

Ak to zhrniem, OVB sa v mnohých veciach vymyká bežnej firme, a to v prospech ľudí, ktorí pod značkou OVB pracujú. Rád by som týmto do našich radov pozval všetkých ľudí, ktorí vedia, čo chcú, a vedia ísť za svojím cieľom tvrdou prácou, neustálym učením sa a prácou na sebe. Každý, kto to zvládne podobne ako tisíce našich sprostredkovateľov, je potom odmenený veľkou slobodou. Finančnou aj osobnou.

 

späť   Zdieľať na Facebooku    Zdieľať na Twitteri

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku. viac