Poistenie novostavby vyžaduje pri úvere banka. Je však najmä vo vašom záujme.

|

Dom: Chrániť sa môžete už od základovej dosky

Podobne ako pri poistnej ochrane domu platí aj pre rozostavanú bytovú novostavbu, že poistenie nie je povinné. Avšak vzhľadom na časté krádeže je zbytočným rizikom, ak si práve nové bývanie nepoistíte. Riziko je totiž vyššie ako pri „zabývanej stavbe“. Ak v novom dome ešte nebývate a podobne sú na tom aj susedia, riziko vlámania a krádeže sa výrazne zvyšuje.

Ak ale financujete stavbu nového domu cez hypotéku alebo stavebný úver, banka od vás bude poistenie nehnuteľnosti vyžadovať. A to už od najskoršieho možného okamihu. Technicky sa za rozostavanú považuje taká stavba, ktorej stavebný úrad pridelil stavebné povolenie. Tento stav platí až po moment kolaudačného rozhodnutia. Novostavbu rodinného domu si môžete prakticky poistiť už od momentu, kedy dokončíte základovú dosku. „Pri poistení rozostavaného domu sa vždy vychádza z budúcej hodnoty stavby, takzvanej východiskovej hodnoty po dokončení. Kľúčový pre určenie poistnej sumy je projekt a predpokladaný rozpočet. Či máte dokončenú iba základovú dosku alebo už aj múry a strechu, nehrá pri poistení rolu,“ vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Poistenie rozostavanej stavby sa vzťahuje na stavbu samotnú vrátane jej súčastí. V základnom balíčku to sú múry, strecha a všetky pevné súčasti ako okná a dvere. Tie sú chránené proti poškodeniu prírodnými živlami. „Kým lacnejší, základný balík kryje typicky živelné riziká, drahší balíček zvyčajne obsahuje navyše krádež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky a odcudzenie stavebných súčastí a príslušenstva stavby. Ak si chránite stavbu aj pred rizikom krádeže, je kľúčové zabezpečiť riadne oplotenie stavby a po montáži dverí a okien uskladnenie drobnej techniky vo vnútri domu,“ radí M. Búlik. Vyšší balík chráni aj vedľajšie stavby vo výstavbe vrátane ich stavebných súčastí, ako sú chodníky, ploty a oporné múry.

Keď dostaviate dom, nemusíte uzatvárať novú zmluvu. Poistenie stavby môže plynule prejsť do poistenia rodinného domu a domácností. „Do poisťovne vtedy stačí doručiť kolaudačné rozhodnutie a dňom nasledujúcim po jeho právoplatnosti sa poistenie počas stavby mení na poistenie hotového domu.“ Poistné podmienky sú pre rozostavané a hotové stavby rovnaké. Rozdiely sú len v limitoch poistného plnenia.

Byt: Zásadný rozdiel medzi bytom na úver a z úspor

Pri bytovom dome zodpovedá za jeho ochranu a riešenie prípadných škodových udalostí developer. Ak kupujete byt z vlastných úspor, až do momentu odovzdania bytu po skolaudovaní celej stavby sa o poistnú ochranu bytu starať nemusíte. Ak však zakladáte byt vo výstavbe ako ručenie k hypotéke, potrebujete poistenie. Každý úver totiž musí byť krytý poistením minimálne proti živlom, ktoré na ňom môžu spôsobiť najvyššie škody. „Aj pri rozostavanom byte platí, že sa poisťuje na budúcu hodnotu po dokončení. Pri úvere musí byť poistná suma minimálne na úrovni úveru, ktorý si beriete z banky,“ vysvetľuje Marián Búlik z OVB.

Pri novostavbách sú častým objektom „nájazdov“ zlodejov novoosadené okná, dvere, ale aj kuchynské linky. Preto by ste byt mali mať poistený najneskôr k momentu jeho prevzatia od developera. Prakticky to nie je žiaden problém, keďže kolaudačné rozhodnutie a návrh na vklad do katastra môžete doručiť poisťovni či banke dodatočne. Je to bežný postup, ktorý finančné inštitúcie poznajú pri každom novom obytnom objekte.

Skryté vady sú zodpovednosťou stavebníka

Mnoho ľudí sa pýta, kedy si poistiť samotnú nehnuteľnosť a kedy si vybrať poistenie domácnosti. Čiže všetko to, čo obrazne vypadne, keď svoje bývanie obrátite „dolu hlavou“. „Mnoho ľudí má pocit, že si musia vybrať. Ja im však hovorím, že na obe hodnoty museli dlho pracovať a je nezmysel ich oddeľovať. Ak chcete skutočne ochrániť svoje bývanie, mali by ste si poistiť nehnuteľnosť aj domácnosť. Je pravdou, že banka pri hypotéke od vás nevyžaduje poistenie domácnosti a ani vám nedá lepšie podmienky, ak ho máte uzavreté. Poisťujete sa však najmä pre seba. Preto sa netreba uspokojiť len s poistkou do výšky hypotéky. Treba si poistiť byt či dom na celú hodnotu vrátane drahých častí domácnosti, ako je nábytok, technika, čerpadlo, kotol či cennosti,“ radí M. Búlik z OVB.

A čo so skrytými vadami na novostavbe? Na stavbu a jej súčasti sa vzťahuje klasická dvojročná záruka. Ak zbadáte vadu v byte, treba ju hlásiť správcovi, ktorý ju rieši so stavebníkom. Ak sa systémová vada prejaví po záručnej dobe, je úlohou správcu, aby od stavebníka vymáhal nápravu. Ak to nie je možné, prichádza k slovu fond opráv. Podmienkou je, že ide o systémovú poruchu alebo chybu na spoločných priestoroch.

Ak však ide o škodu, ktorá nie je systémová a nachádza sa vo vašom byte, máte, žiaľ, o starosť navyše. Na takéto prípady poistenie neexistuje, pretože tu ide o zavinenie konkrétnej osoby napríklad vo fáze projektovania alebo firmy pri výstavbe, a nie náhodnú udalosť.

Táto webová stránka používa cookies

Táto webová stránka používa cookies na zlepšenie dojmu našich návštevníkov. Niektoré z týchto súborov cookie sú z technického hľadiska nevyhnutné na zabezpečenie určitých funkcií webovej stránky. Pokračovaním v navigácii na tejto webovej stránke súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Okrem toho používame niektoré súbory cookie, ktoré slúžia na získanie informácií o správaní používateľov na tejto webovej stránke a na základe týchto informácií neustále zlepšujú našu webovú stránku. viac