Poznáte stav svojho dôchodkového účtu a fond, v ktorom sú vaše úspory?

|

Ako zistíte, v ktorom fonde si sporíte

Každý správca je povinný poslať vám raz ročne výpis z účtu. Ten obsahuje informáciu, v ktorom fonde si sporíte a k tomu celý rad ďalších údajov (výkonnosť fondu či fondov (ak sporíte súbežne v dvoch), celková výška pripísaných príspevkov, zhodnotenie vkladov a zaplatené poplatky, informácia o určených oprávnených osobách kvôli dedičstvu).

To, v ktorom fonde sa investujú vaše úspory, viete zistiť aj po prihlásení sa do zákazníckej zóny vo vašej správcovskej spoločnosti. Ak do nej nemáte prístup, treba zavolať na infolinku a požiadať oň.

Z rovnakej sumy odvodov viete získať x-násobne viac

Rozdiel v zhodnotení úspor medzi garantovaným (dlhopisovým) a rastovým (akciovým alebo indexovým) fondom je obrovský. Ak by napríklad 25-ročný človek s platom 1 000 eur v hrubom mal svoje úspory až do dôchodku iba v garantovanom fonde, na dôchodok by si nasporil približne 40-tisíc eur. Ak by sa však celý čas úspory zhodnocovali v negarantovanom fonde, výsledná suma by mohla dosiahnuť približne 130-tisíc eur, čiže viac než trojnásobok. Keďže človeku počas aktívneho života postupne rastie plat, rozdiely v nasporenej sume na dôchodok by boli ešte väčšie.

Aj keď ide o orientačný výpočet, rok čo rok sa potvrdzuje, že rastové fondy majú v priemere niekoľkonásobne vyššiu výkonnosť. Napríklad v minulom roku zaznamenali dlhopisové fondy v 2. pilieri v priemere stratu -1,74 %, kým akciové fondy boli v pluse 5,32 % (čiže zarobili 4-násobne viac ako dlhopisové) a indexové dokonca 18,4 % (zarobili 11-násobne viac ako dlhopisové). A podobné pomery by ste našli v 2. pilieri aj v iných rokoch a rovnako aj pri porovnaní akciových a dlhopisových indexov finančných trhov.

Čo z toho vyplýva? Ak máte ešte 10 a viac rokov do dôchodku, jednoznačne treba kompletne alebo aspoň sčasti presunúť svoje úspory z garantovaného do rastového fondu. Čím skôr tak urobíte, tým viac sa vaše úspory v budúcnosti zhodnotia.

Ako zmeniť dôchodkový fond

O zmenu fondu môžete požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) elektronicky alebo písomnou žiadosťou. Najrýchlejšia je elektronická cesta: stačí, ak sa prihlásite na svoj súkromný dôchodkový účet sporiteľa (či už na internetovej stránke DSS-ky alebo cez jej aplikáciu) a tam zadáte pokyn na zmenu. Zmena fondu je bezplatná, môžete ju urobiť kedykoľvek.

Ako prestúpiť do druhej DSS

DSS sa dá zmeniť bezplatne raz za rok. K tomuto kroku potrebujete tzv. akceptačný list, o ktorý môžete požiadať na ľubovoľnej pobočke či vysunutom pracovisku Sociálnej poisťovne. Tento list následne odovzdáte zástupcovi novej DSS-ky pri podpise zmluvy. Ku dňu prestupu sa všetky úspory z osobného účtu presunú do novej správcovskej spoločnosti.

V oboch prípadoch je kľúčové vybrať si pre svoje úspory na dôchodok vhodný rastový fond alebo pomer rastového a dôchodkového fondu. S výberom DSS a fondu vám radi pomôžu naši finanční sprostredkovatelia.