Pozor na výluky, rizikové športy a zamestnania. V opačnom prípade vaša zmluva nemusí fungovať

|

Pri uzatváraní poistenej zmluvy je extrémne dôležité nezatajovať žiadne detaily k zdravotnému stavu, ako aj k zamestnaniu či rizikovým športom, ktorým sa venujete. Ak by ste tak urobili a neskôr si budete od poisťovne pýtať náhradu škody, môže vás úplne odmietnuť alebo vám znížiť vyplatené odškodnenie. A bude to, žiaľ, iba vaša chyba. V tomto blogu sa pozrieme na výluky, rizikové športy a zamestnania a ako sa aj v týchto prípadoch správne poistiť.

Zdravotný dotazník je treba pravdivo vyplniť

Životné poistenie nie je určené len ľuďom so 100 % zdravím. Naopak, zmluvu si môžete uzatvoriť aj vtedy, ak váš zdravotný stav nie je zďaleka ideálny, prípadne ste prekonali vážne ochorenie. Súčasťou každého životného poistenia je tzv. zdravotný dotazník. Nevypĺňa ho lekár, ale vy sami. Práve preto je dôležité dbať na správne údaje o zhoršenom zdravotnom stave. Úlohou finančného sprostredkovateľa je v komunikácii s poisťovňou posúdiť, či je vo vašom prípade možné problematické riziká ošetriť navýšením poistného, alebo je potrebná výluka. V druhom prípade to znamená, že konkrétne ochorenie či poškodenie nie je predmetom zmluvy a nemôžete ani v prípade zhoršenia žiadať finančnú náhradu. Alternatívnym riešením je dojednať poistenie v limitoch bez ocenenia zdravotného stavu. V takom prípade by ste si mohli poistiť výlučne úrazové riziká, ako napríklad smrť, trvalé následky či invaliditu (v všetkých troch prípadoch ako následok úrazu).

Pozor na výluky pri rizikovom športe či zamestnaní

Každé životné poistenie má svoje pevne dané výluky. Sú to zvyčajne extrémne situácie a extrémne činnosti, pri ktorých poisťovňa vylučuje vznik nároku na výplatu odškodného. To sa týka aj rizikových zamestnaní. Napríklad pri úrazovom poistení sa fixné výluky bez rozdielu týkajú extrémnych a bojových športov.

Vo výlukách zo životného poistenia je štandardne aj alkohol, drogy, omamné, toxické alebo psychotropné látky. Aj samovražda je od uzavretia zmluvy automaticky zahrnutá vo výlukách. Zvyčajne sa toto nastavenie mení po uplynutí hranice dvoch rokov odo dňa dojednania poistenia. Odvtedy je aj v tomto prípade poisťovňa povinná vyplatiť odškodnenie.

Alkohol je automatická výluka pri každej zmluve

Samostatnou témou sú poistné udalosti v súvislosti s užívaním alkoholu. Tieto totiž upravuje Občiansky zákonník, ktorý hovorí, že pri každej udalosti zavinenej pod vplyvom alkoholu je poisťovňa oprávnená krátiť poistné plnenie. A to zvyčajne o polovicu, ak nie je v poistných podmienkach určené inak. Výluky v súvislosti s alkoholom sa uplatňujú automaticky bez ohľadu na to, či si niekto dá pohár vína či pivo príležitostne alebo pravidelne. Toto riziko sa teda nedá vylúčiť nastavením zmluvy, je s ním skrátka treba počítať.