Rozhovor s Petrom Sochom z UNIQA: Dlhodobé investovanie nie je dôvod odkladať v žiadnom veku

|

Zhoršujúca sa demografia a vysoká inflácia v porovnaní s minulými rokmi upozorňujú na nutnosť investovania do finančných produktov s lepším potenciálom výnosov. I keď téma dôchodku nepatrí medzi obľúbené témy ľudí na začiatku kariéry či v strednom veku, je nutné o nej hovoriť. 

Práve UNIQA má v tejto oblasti vďaka začleneniu odborníkov divízie dôchodkovej správcovskej spoločnosti výborné kompetencie. Na túto tému nám poskytol rozhovor Peter Socha, člen predstavenstva UNIQA pre bankopoistenie a predseda predstavenstva UNIQA DSS a UNIQA DDS.

S akou najdôležitejšou zmenou vo svete financií by mali ľudia rátať v najbližších rokoch?

To, s čím sa teraz budeme musieť všetci vysporiadať, bude predovšetkým inflácia, ktorú v súčasnosti už naplno zažívame a ktorá už zasiahla asi všetky oblasti života ľudí. Boj proti inflácii je aktuálne ekonomickou témou číslo jedna nielen u nás. Americký FED už naštartoval aktivitu s cieľom jej potlačenia a zabezpečenia takpovediac „hladkého pristátia“. Európska centrálna banka známa svojim zatiaľ skôr zdržanlivým postojom taktiež mení svoj prístup. Podobne v okolitých krajinách, napríklad v Česku, už úroky vzrástli dosť výrazne. To bude okrem iného znamenať aj drahšie hypotéky. 

Na druhej strane, vyššie úroky budú umožňovať výhodnejšie investície do konzervatívnych produktov. Otázkou bude, či takýmto investovaním dokážeme dvojcifernú infláciu aj prekonať. Myslím si, že sa to nepodarí. Podľa mňa preto stále platí, že pri riadení osobných investícií v strednom a dlhodobom horizonte sa musíme orientovať na produkty s lepším potenciálom výnosov.

Podľa prieskumov sú mnohí ľudia presvedčení, že sa vo financiách vyznajú a poradia si sami. Aká je vaša skúsenosť? Akým argumentom by ste ich presvedčili, že im rady profesionálov výrazne pomôžu?

Musíme si priznať, že finančná gramotnosť u nás zďaleka nie je na takej úrovni, aká by mala byť. Určite je u nás skupina ľudí, ktorí sa vo financiách vyznajú a vedia si poradiť aj sami. Väčšina klientov však potrebuje radu a servis od profesionálov. Zreteľne to vidíme na rozložení sporiteľov a ich majetku v II. pilieri dôchodkového sporenia. 

Tým, že Slováci už niekoľko rokov investujú do garantovaných dlhopisových fondov, ani zďaleka nevyužívajú potenciál tohto produktu. Je pravdou, že tam boli presunutí po zmene legislatívy, takže toto rozhodnutie neurobili sami. 

Zároveň však platí, že ani po rokoch strávených v garantovanej schéme a celkom intenzívnej komunikácii o tom, že to nie je správne riešenie, neprestúpili do fondov, ktoré sú pre nich vhodnejšie. A v ktorých bolo za posledné roky dosahované naozaj vysoké zhodnotenie. Aktuálne bol naštartovaný legislatívny proces, v rámci ktorého je riešená aj možnosť presunu pasívnych sporiteľov do fondov primeraných ich vekovej štruktúre, tak uvidíme či a v akej forme sa to podarí.

Ako by ste presvedčili mladých ľudí o tom, že je potrebné rozmýšľať nad dôchodkom a finančnou nezávislosťou už teraz a neodkladať rozhodnutie na neskôr?

Toto rozhodnutie by určite nemali odkladať. Je to téma, ktorá sa im teraz možno zdá príliš vzdialená, ale opäť platí, že si musíme vyjasniť základné fakty a princípy. S mladými ľuďmi sa musíme rozprávať o tom, čo môžu očakávať od štátneho zabezpečenia, ktoré je už teraz pod veľkým tlakom a vzhľadom na demografický vývoj sa situácia, žiaľ, zlepšovať nebude.

Základnou otázkou teda je, či stačí spoliehať sa na to, čo mi príde ako dôchodok od štátu zo zákonného poistenia – alebo sa potrebujem zabezpečiť aj inak. A bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči alebo nie, odpoveď pre mladých znie, že sa naozaj budú potrebovať zabezpečiť aj inak. 

No a potom je potrebné vysvetliť im výhody dlhodobého sporenia a investovania. Aký je potenciál výnosu v kombinácii so schopnosťou absorbovať aj negatívny vývoj na trhu, ktorému sa v určitých obdobiach nedá vyhnúť. Nesmieme zabúdať ani na zložené úročenie, pri ktorom platí, že čím dlhšie sa vklad zhodnocuje, tým väčšia suma sa úročí a zisky sú vyššie.

Výsledkom týchto faktov by malo byť, že hoci aj s menšími sumami, ale so sporením je potrebné začať čo najskôr. 

Čo by ste poradili nerozhodnému klientovi, prečo by si mal kúpiť finančný produkt práve od vás?

UNIQA sa po zlúčení s AXA zmenila. Už nie sme len poisťovňa. Stali sme sa finančnou skupinou, ktorá dokáže nájsť vhodné riešenie pre každého klienta. Či budeme hľadať produkt v poistení, investovaní alebo dôchodkovom sporení, určite spolu dokážeme nájsť a zostaviť vhodnú kombináciu. 

Ak hovoríme o investičnej zložke, ktorá je pre UNIQA novinkou, je dôležité zopakovať, že tímy, ktoré mali túto oblasť na starosti aj predtým, to robia aj naďalej. Takže know-how a kvalita servisu ostáva v nezmenenej forme a výsledky, ktoré v tejto oblasti dosahujeme, hovoria sami za seba. Klient si teda môže vyberať, čo vyhovuje jeho potrebám a čo zodpovedá jeho investičnému profilu. 

So samotným výberom sa spoliehame na našich obchodných partnerov, ktorí sú úplne kompetentní a pripravení poskytovať svojim klientom odbornú pomoc a adekvátny servis.