Rozhovor s predstaviteľmi Allianz: Profesionál, ktorý každý deň radí v otázke financií, je zárukou pridanej hodnoty a kvality

|

Stále viac ľudí na Slovensku si zvyká, že s otázkami okolo financií im pomôže odborník, rovnako ako im napríklad pri bolesti chrbta pomôže lekár. Vďaka tomu chránia svoje úspory pred rastúcou infláciou a strechu nad hlavou pred problémami so splácaním hypotéky. 

Opýtali sme sa predstaviteľov Allianz, spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní poistenia, investícií a sporenia, aké výzvy nás čakajú v roku 2022, a ako sa s nimi vysporiadať.

Na naše otázky odpovedali:

  • Vladimír Halás, riaditeľ odboru bankopoistenia a retailového obchodu,
  • Miroslav Kotov, predseda predstavenstva Allianz SDSS,
  • Jozef Paška, člen predstavenstva, rezort produktov a upisovania rizík.

S akou najdôležitejšou zmenou vo svete financií by mali ľudia rátať v najbližších rokoch?

Odpovedá Vladimír Halás: Je to veľmi široká otázka a odpoveď na ňu nie je jednoduchá. Skúsime sa najprv pozrieť na oblasť hypoték a od nej prejsť k inflácii. Pri aktuálnej volatilite (kolísaní) finančných trhov z hľadiska úrokových sadzieb je možné predpokladať nárast úrokových sadzieb na hypotekárnych a spotrebných úveroch. Maďarská a česká centrálna banka už zvýšili úrokové sadzby kvôli spomaleniu efektov inflácie. 

Pre menej solventnú klientelu môže ísť o skokový nárast úrokových sadzieb. Vzhľadom na ich už teraz nízku finančnú rezervu to môže vyvolať priveľký tlak, a to zase viesť k turbulenciám na samotnom trhu z pohľadu zníženej bonity veľkej skupiny klientov. 

Jedným dychom však treba dodať, že predmetné zvyšovanie úrokových sadzieb bude viac-menej závislé na inflácii, ktorá aktuálne tlačí ceny základných potravín, ale aj ďalších komodít smerom nahor. 

Keďže naša Národná banka nemá možnosť skokovo zvyšovať úrokové sadzby, a v tomto smere je závislá na Európskej centrálnej banke, bude vzostup úrokových sadzieb skôr pozvoľný. Preto aktuálne odporúčam zamerať sa na vytváranie si finančnej rezervy, ktorá klientovi pomôže prekonať obdobie neistoty.

Ďalšou zmenou v osobných financiách je postupný nárast bezhotovostných platieb oproti hotovostným. Možnosti platenia kartou, mobilom či hodinkami spôsobujú, že hotovosť sa presúva na druhú koľaj, a je len otázkou času, dokedy bude k dispozícii.

Podľa prieskumov sú mnohí ľudia presvedčení, že sa vo financiách vyznajú a poradia si sami. Aká je vaša skúsenosť? Akým argumentom by ste ich presvedčili, že im rady profesionálov výrazne pomôžu?

Odpovedá Vladimír Halás: Momentálne je na trhu obrovské množstvo možností investovania. Rôzne aplikácie či internetové portály lákajú klientov, aby investovali cez ich investičné schémy. Bežný človek má často problém orientovať sa v tom.. Rôzne poplatkové štruktúry sú pre klientov neprehľadné alebo ťažko čitateľné. Ak sa klient neorientuje na finančnom trhu či nemá kapacitu to sledovať, mal by sa podľa môjho názoru poradiť s odborníkom. Ten mu odporučí optimálnu investičnú stratégiu, ktorá prihliadne na jeho potreby, aktuálnu situáciu a vzťah k riziku.

Podstatný je aj fakt, že je u nás nízka finančná gramotnosť a v školách sa nevychováva k ekonomickej vyspelosti. Pojmy ako úroková sadzba, RPMN, poistenie, istina či zaistenie sú aj pre množstvo stredoškolákov po maturite skôr nové slová, nie výrazy, ktoré majú ovládať. Samozrejme, nie je to len o poznaní významu jednotlivých pojmov, ale skôr o faktoch a znalostiach z oblasti finančného sektora. 

Ako postsocialistická krajina máme veľké rezervy vo finančnej gramotnosti, čo potvrdil aj medzinárodný projekt PISA – pravidelné testovanie finančnej gramotnosti žiakov. Slovensko v ňom skončilo pod priemerom OECD (organizácie 38 najrozvinutejších krajín sveta). 

Problémom sú aj skúsenosti z minulosti a nízka dôvera v profesionálov z oblasti finančného sektora. Všetko je to ale o ľuďoch a domnievam sa, že nedôvera, ktorá vznikla v minulosti, má čoraz slabšiu pozíciu.

Za všetko hovoria pozitívne skúsenosti našich klientov, tu je len jedna z nich:

„Rada by som vám priblížila moju skúsenosť. Tak ako väčšina, aj ja som v určitom momente života stála pred voľbou kúpiť si nehnuteľnosť. Aj keď som mala trochu prehľad a okruh známych v bankovom sektore, nechcela stráviť niekoľko dní behaním po bankách a pýtaním sa tých istých otázok o úrokovej sadzbe, vyplatení istiny po dobe fixácie, podmienkach úveru a podobne.

Vybrala som si teda finančného sprostredkovateľa, ktorý tieto úkony za mňa urobil. Na základe komunikácie mi pripravil prehľadnú tabuľku s pre mňa dôležitými informáciami.. Zároveň mi zo skúseností poradil a ukázal, že sú aj iné aspekty, na ktoré by som mala upriamiť pozornosť. Predsa len, už tým, že sa niekto s agendou stretáva každý deň, je zárukou určitej pridanej hodnoty a kvality. 

V neposlednom rade za mňa vyriešil aj kataster, kde by som opäť strávila zopár hodín. Pridanou hodnotou bola nielen úspora času, ale aj skúsenosť, že mi odporučil najvhodnejší produkt v danom čase.

Ako by ste presvedčili mladých ľudí o tom, že je potrebné rozmýšľať nad dôchodkom a finančnou nezávislosťou už teraz a neodkladať rozhodnutie na neskôr?

Odpovedá Miroslav Kotov: Presvedčil by som ich jednoduchým argumentom – čím skôr rozhodnutie o sporení urobia, tým menej nad ním musia rozmýšľať. Ak si začnú sporiť v mladom veku, tak aj malá, no pravidelne odkladaná čiastka, dokáže v dlhodobom horizonte priniesť veľkú nasporenú sumu. Úroky z úrokov sú skrátka matematický zázrak. 

Rovnako ľahko sa v mladom veku rozhoduje aj o tom, kde si na dôchodok sporiť. Všetky úspory by mali smerovať do rizikových akciových fondov a toto nastavenie nie je potrebné meniť dlhé roky, priam až desaťročia. Sporenie na dôchodok v druhom pilieri prináša aj ďalšie výhody. 

Úspory v druhom pilieri neznižujú sporiteľom aktuálny disponibilný príjem, keďže do druhého piliera ide časť povinných dôchodkových odvodov a pri náraste platu rastie automaticky aj čiastka, ktorú si na dôchodok odkladajú. Čím neskôr sa so sporením na dôchodok začne, tým sú rozhodnutia o tom, koľko si odkladať, a akú kombináciu fondov zvoliť podstatne ťažšie.

Čo by ste poradili nerozhodnému klientovi, prečo by si mal kúpiť finančný produkt práve od vás?

Odpovedá Jozef Paška: Allianz je dlhodobo lídrom na poistnom trhu, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Naše produkty a služby sú pravidelne oceňované zákazníkmi aj odbornou verejnosťou. Tento rok sa Allianz – Slovenská poisťovňa podľa Trend Top 2021 stala Poisťovňou roka. Vo svete značka Allianz obhájila titul najcennejšej poisťovacej značky sveta. 

Už to je zárukou, že všetky naše produkty a služby sa vyznačujú najvyššou kvalitou. Pri finančných a investičných produktoch sa v rámci skupiny Allianz riadime ESG kritériami smerujúcimi k udržateľnosti. Prostriedky investujeme v súlade so stratégiou udržateľného
a zodpovedného investovania, ktorá zohľadňuje princípy sociálnej a environmentálnej politiky, ľudských práv a správy a riadenia spoločnosti. 

Naše produkty sú navyše vhodnou voľbou najmä pre klientov, ktorí chcú svoju investíciu chrániť pred nepriaznivými vplyvmi nepredvídateľných udalostí súvisiacich so zdravím. Ako príklad môžeme uviesť ochranu pred volatilitou a poklesom hodnoty investície v prípade smrti poisteného, kedy čiastka vyplatená oprávneným osobám nie je nikdy nižšia ako zaplatené poistné, bez ohľadu na aktuálnu hodnotu fondu. 

Takúto formu poistnej ochrany považujeme pri investovaní a volatilite trhov za veľmi dôležitú a práve naše produkty ju ponúkajú spolu s ďalšími formami poistnej ochrany.