Sebarozvoj ako cesta k úspechu podnikateľa.

|

Práca na sebe by mala byť pre podnikateľa úplne samozrejmá. Lepšie poznanie seba samého dokáže pomôcť k efektívnejšiemu využitiu silných stránok, k správnemu stanovaniu osobných, ale aj biznisových cieľov. Viac o sebarozvoji v podnikaní nám prezradil uznávaný kouč a mentor Dalibor Bednařík.

Prečo je dôležité, aby podnikatelia venovali pozornosť sebarozvoju?

Ak chce niekto podnikať na profesionálnej úrovni, pravdepodobne sa tým chce aj živiť. Aby však dosiahol svoj cieľ, potrebuje sa rovnako ako športovec systematicky venovať svojmu rozvoju, aby uspel v konkurenčnom boji. Inak môže spokojne pôsobiť na amatérskej scéne a ponechať si podnikanie iba ako hobby. Nie je dôležité len byť aktívny v podnikaní, ale treba aj aktívne pracovať na sebe, budovať svoje silné stránky a eliminovať slabé stránky. V monopole, kde neexistuje konkurencia a zápas o zákazníka, nie je ani tlak na rozvoj a sebarozvoj. Ani športovec, ktorý beží sám, nikdy nedosiahne výsledky ako bežec, ktorý beží medzi mnohými ďalšími bežcami.

Odkiaľ je možné získať správnu motiváciu, keď začíname podnikať?

Správnu motiváciu si nie je možné kúpiť. Motivácia je vnútorná sila, ktorá sa môže prejaviť v kombinácii s vonkajším prostredím. Motiváciu a talenty potrebuje človek objavovať svojou aktívnou činnosťou a „otvorenými očami a ušami“. Keď chce byť človek úspešný podnikateľ, musí sa pohybovať v prostredí, ktorému rozumie a ktoré mu je blízke. Ak je „ryba“, bude sa venovať vodným disciplínam, ak je dravec, bude loviť, a podobne. Ak chce kapor súťažiť so šťukami, nemôže sa tváriť, že je šťuka. Potrebuje spoznať svoje kvality a na nich stavať.

Aké sú kľúčové zručnosti, ktoré by mal mať podnikateľ, aby bol úspešný?

Aby bol podnikateľ úspešný, nie je podstatné mať na začiatku zručnosti, lebo tie časom získa. Podstatný je vnútorný postoj k vonkajšiemu svetu, k ľuďom. A to postoj, že je tam vonku priestor, kde sa môže realizovať a kde má čo ponúknuť. Môže mať predstavu, túžbu, zápal až vášeň, schopnosť konať a znášať neistotu.

Na čom mnohí podnikatelia zlyhávajú?

Mnohí podnikatelia zlyhávajú na romantickej predstave, že to nejako pôjde, pre nejasnosť, čo chcú robiť, a na tom, že nie sú vytrvalí.

Aké nástroje môžu podnikatelia v rámci sebarozvoja využiť?

Je veľké množstvo nástrojov, psychologických a manažérskych, ktoré sa týkajú sebapoznania, rôznych typológií osobnosti, manažérov, existuje veľké množstvo tzv. soft skills tréningov zameraných na komunikáciu, stres manažment, vedenie ľudí, delegovanie, obchodné zručnosti a mnohé ďalšie.

Čo by ste poradili podnikateľom, ktorí začínajú?

Najjednoduchšie je rozprávať sa s ľuďmi, ktorým dôverujú a ktorí úspešne podnikajú, aby sa zorientovali. Veľká pomoc v rozvoji je pár rokov pracovať u úspešného podnikateľa a zoznámiť sa uňho so svetom podnikania. A potom sa už len osamostatniť.