Situácia na Ukrajine je ďalšou výzvou pre finančné trhy. Odborníci radia nepanikáriť a držať investičnú líniu

|

Spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko opakovane odsúdila agresiu proti Ukrajine a vyjadrila solidaritu s jej obyvateľmi. Veľa klientov sa obáva o svoje investície do finančných produktov a pýta sa, ako s investovaním postupovať ďalej.

Nemožno zakrývať, že z hľadiska kapitálového trhu má každá takáto zlomová udalosť nepriaznivé účinky, zvyšuje kolísanie trhov a vyvoláva neistotu u investorov. Mnohí sú potom náchylní siahnuť po neuvážených riešeniach, ktoré sa nemusia v konečnom dôsledku ukázať ako správne.

Potenciál rizika

Pri posudzovaní miery rizika treba v prvom rade zhodnotiť dosah krízy na naše teritórium a na trhy, kde máme umiestnené investície. Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa prenáša sprostredkovane na ekonomické aktivity na Slovensku a v EÚ. Je to rozdiel oproti finančnej kríze po roku 2008, ktorá priamo zasiahla vyspelé západné krajiny. Pandémia covidu od roku 2020 je viac globálna a na začiatku ochromila celé segmenty hospodárstva mnohých krajín. Finančné trhy napokon obidve tieto krízy ustáli a vyšli z nich s novým rastom. Pomohli tomu aj zásahy centrálnych autorít štátov a medzinárodné inštitúcie.

Rusko ani Ukrajina nie sú typické teritóriá, kam umiestňujú investori zo Slovenska svoj kapitál. V horšom prípade zostane konflikt geograficky ohraničený, v tom lepšom sa ho v horizonte týždňov podarí ukončiť. Vážnym ekonomickým dôsledkom udalostí na Ukrajine je rast svetových cien energetických surovín. Veľa firiem pocíti problémy ruského trhu a oslabenú ekonomickú aktivitu na Ukrajine. V EÚ, USA, V. Británii a ďalších vyspelých krajinách však nie je veľa takých spoločností, pre ktoré boli tieto trhy nosné.

Dnes síce nikto nevie s určitosťou odhadnúť blízky alebo vzdialený vývoj situácie, ale sme presvedčení, že je možné ďalej dôverovať fungovaniu kapitálového trhu. Finančný a technologický sektor a európske akcie všeobecne síce zaznamenali určitý pokles, podobné krátkodobé pohyby počas ozbrojených konfliktov však svetové trhy zaznamenali v histórii už mnohokrát.

Osvedčené postupy a partnerstvá

V časoch takýchto udalostí investorom vždy pomáhali jednoduché a osvedčené pravidlá, akými sú diverzifikácia (teda rozloženie) portfólia, dodržiavanie investičného horizontu a čo najmenej „emočného“ rozhodovania pri investovaní. Najúspešnejší svetoví investori vedia, že trhy z dlhodobého pohľadu rastú, pričom obdobia poklesov je väčšinou najlepšie jednoducho prečkať, prípadne ešte výhodne dokupovať aktíva.

Aj OVB Allfinanz Slovensko považuje za najlepšie rozhodnutie v aktuálnej situácii dodržiavať pôvodne zvolenú investičnú stratégiu a investičné ciele. Napriek tomu, že vývoj na trhu môže byť ešte nepriaznivejší, odporúčame pravidelnú investíciu disciplinovane dodržať. V prípade plánovaných jednorazových investícií odporúčame investíciu rozdeliť na viacero častí a investovať postupne. V prípade už dokončenej jednorazovej investície odporúčame zvážiť jej doplnenie pravidelnou investíciou.

V spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko dôsledne sledujeme a vyhodnocujeme všetky možné dopady aktuálnej situácie. Naším cieľom je v maximálnej možnej miere chrániť investície našich klientov. Každý investor by si mal byť od začiatku svojich investičných aktivít vedomý, že po období rastu môže prísť aj pokles. Sprostredkovatelia OVB Allfinanz Slovensko sú pripravení byť svojím klientom nápomocní v každej situácii a pri akomkoľvek vývoji na trhoch. Sú pre svojich klientov spoľahlivým partnerom aj v časoch kolísania ich investície. Investovanie na kapitálových  trhoch je založené predovšetkým na dôvere medzi účastníkmi a tá sa potvrdzuje práve v nestabilných časoch.