Slovenskí žiaci dopadli v testoch zle. Je dôležité, aby sa situácia zmenila k lepšiemu

|

otec a syn
Finančná gramotnosť na Slovensku dlhodobo nie je dobrá

Čas čítania: približne 4 minúty

  • V matematike má tretina slovenských detí najnižšie znalosti a pri čítaní je to dokonca 35 %.
  • Slabé znalosti v matematike a tiež v čítaní s porozumením výrazne zvyšujú riziko nesprávnych rozhodnutí aj v oblasti osobných financií.
  • Pre rozhodovanie o vlastných financiách je dôležitá matematika a tiež to, či človek rozumie informáciám o produktoch.
  • Projekty Moja Família a Finančná sloboda od OVB pomáhajú dlhodobo.

Finančná gramotnosť na Slovensku dlhodobo nie je dobrá. Najnovšie výsledky testovania 15-ročných žiakov na Slovensku (tzv. PISA testy) však minister školstva celkom príznačne označil za národnú tragédiu. Slabé znalosti v matematike a tiež v čítaní s porozumením výrazne zvyšujú riziko nesprávnych rozhodnutí aj v oblasti osobných financií. A keďže hovoríme o generácii, ktorá dosiahne o pár rokov dospelosť, dopad na úroveň finančnej gramotnosti môže byť zásadný.

Tretina žiakov vôbec nerozumie tomu, čo číta

Na to, že slovenskí žiaci sú v matematike, prírodných vedách a čítaní s porozumením pod úrovňou priemeru vyspelých krajín OECD, sme si už za posledné desaťročie zvykli. Problémom však je, že situácia sa neustále zhoršuje. Tu je niekoľko príkladov :

  • Aj keď pandémia zhoršila výsledky všetkých krajín, naši susedia v Rakúsku, Česku, Maďarsku a Poľsku sa udržali nad priemerom OECD; Slovensko však nielen zostalo pod priemerom, ale sa tejto hranici ďalej vzdialilo;
  • V matematike má tretina slovenských detí najnižšie znalosti a pri čítaní je to dokonca 35 %; Kým pri matematických znalostiach je tento výsledok blízko priemeru, pri čítaní sme o 9 percentuálnych bodov pod priemerom všetkých testovaných krajín;
  • O zlej situácii svedčí aj počet žiakov s takzvanou najvyššou úrovňou: matematiku skutočne dobre zvláda len 7 % žiakov a čítanie s porozumením len 3 %.

Čo to znamená pre finančnú gramotnosť?

Pre rozhodovanie o vlastných financiách je dôležitá matematika a tiež to, či človek rozumie informáciám o produktoch a takisto chápe zákonitosti fungovania napríklad úverov či pravidelného investovania na finančných trhoch. Obe tieto schopnosti sa navzájom potrebujú, ak sa chcem dobre rozhodnúť ohľadom vlastných financií, alebo sa snažím porozumieť, ako finančné produkty a riešenia fungujú a čo to pre mňa znamená. Inak povedané, ak si napríklad nedokážem spočítať náklady či pochopiť podmienky investičných produktov, je veľké riziko, že sa nerozhodnem správne. Nehovoriac o tom, že ma slabá schopnosť rozumieť financiám a ich vysvetleniu vystavuje riziku, že naletím rôznym podvodníkom.

Projekty Moja Família a Finančná sloboda od OVB pomáhajú dlhodobo

OVB je vyše 30 rokov lídrom v oblasti finančného sprostredkovania a kľúčovou súčasťou našej práce je kontakt s klientmi. Každý náš spolupracovník sa snaží pri diskusii s klientmi vysvetľovať finančné riešenia a zákonitosti fungovania produktov, ktoré navrhujeme v rámci finančného plánovania. Aby sme ľuďom dokázali skutočne pomáhať, potrebujeme na druhej strane klientov, ktorí zvládajú matematiku a dokážu čítať s porozumením. Prax nám totiž jednoznačne ukazuje, že čím je človek vzdelanejší a čím lepšie ovláda spomenuté schopnosti, o to lepšie finančné rozhodnutia vie prijímať.

žiaci hrajú hru *Finančná sloboda

V OVB si dlhodobo uvedomujeme, že aj na našich pleciach je časť zodpovednosti za to, aby sa finančná gramotnosť zlepšovala. Preto sa dlhodobo venujeme vzdelávaniu dospelých cez projekt Finančná sloboda a ešte dlhšie sme aktívni na základných a stredných školách s naším projektom Moja Família. Ide o interaktívnu online hru, v ktorej každý žiak „manažuje“ 4-člennú rodinu tak, aby zvládala ekonomické životné výzvy. Žiaci a študenti sa učia zvládať rôzne životné situácie a dostávajú spätnú väzbu, ako sa im to podarilo. Do hry Moja Família sa môžu zapojiť celé školy s tým, že učitelia dostávajú od OVB materiály a pomôcky, ktoré im pomáhajú vysvetľovať žiakom jednotlivé situácie a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.

Výsledky tohtoročného PISA testovania slovenských žiakov dopadli veľmi zle a je v prvom rade úlohou štátu, aby tejto výzve čelil. Nádejou je nová kurikulárna reforma, ktorej ambíciou je prejsť od memorovania k tomu, aby deti na školách skutočne chápali, čo sa učia. K zmene situácie však môžu prispieť aj ďalší odborníci. My v OVB sa budeme aj naďalej snažiť viacerými aktivitami zlepšovať finančnú gramotnosť na Slovensku.

Chcete sa dozvedieť viac ohľadom našich projektov podporujúcich finančnú gramotnosť?