Venovať čas marketingu a PR sa podnikateľovi oplatí

|

Kvalitné PR a dobrá marketingová stratégia sú pre úspech podnikateľov priam nevyhnuté. Pre dosiahnutie svojich cieľov je dobré počúvať tých, ktorí vedia, o čom hovoria, skutočných odborníkov. Svoje rady a tipy v rámci marketingu pre podnikateľov nám prezradil uznávaný marketingový expert Pavol Minár.

Je dôležité v začiatkoch podnikania venovať pozornosť svojmu marketingu a PR?

Marketingu a PR je dôležité venovať pozornosť, ale marketing a PR za vás nevyriešia na začiatku podnikania to podstatné. A tým je váš produkt alebo služba, ktorú chcete predávať, porozumenie potrebám cieľovej skupiny (tzv. insight), miera vašej dištinkcie (výraznosť) voči konkurencii, sformulovaná stratégia vašej značky (či už firemnej, alebo osobnej). Predovšetkým si treba dať úprimnú odpoveď na otázku: „Prečo chcem začať podnikať, čo je mojím cieľom v podnikaní?“ Malá pomôcka: odpoveď typu „chcem zbohatnúť“, „potrebujem splatiť hypotéku“ alebo „túžim si kúpiť dom na Floride“ nie je tým optimálnym dôvodom na začatie podnikania.

Čo má podľa vás obsahovať dobrá marketingová stratégia podnikateľa? Na čo všetko sa pri jej zostavovaní musí myslieť?

Vízia, misia a esencia značky, pomenovanie jej úlohy v živote ľudí a insight do potrieb ľudí, to sú najdôležitejšie prvky stratégie značky. A potom, keď toto máme, treba urobiť všetko pre to, aby značka podnikateľa (firemná, ale, samozrejme, aj osobná) mala okrem stratégie aj vybudovanú – alebo aby pamätala na vybudovanie – mentálnej a fyzickej blízkosti značky. Teda aby mala značka dostatočnú zvučnosť a aby kontakt so značkou alebo s jej produktom bol pre ľudí bezproblémový. Lebo málokto vás má tak rád, že sa dobrovoľne rozhodne prekonávať všakovaké prekážky len preto, aby vám mohol dať svoje peniaze.

Sú nejaké zlaté pravidlá, ktoré platia vždy, alebo sú dôležité aktuálne trendy?

Nákupné a spotrebiteľské správanie sú vždy naviazané na sociokultúru, teda na sociálny a hodnotový kontext, v ktorom sa odohrávajú. Vždy je preto potrebné venovať pozornosť nielen svojej produktovej kategórii, ale aj celkovému kontextu toho, v akom svete žijeme. O tom je ten už viackrát spomenutý insight. A ak existuje nejaké pravidlo, je to asi toto: zo svojho rozpočtu na komunikáciu venujte 60 % budovaniu svojej značky a 40 % spotrebiteľskej aktivácii, teda napríklad cenovým akciám. Znamená to, že viac investujte do značky. Robiť cenové akcie je lákavé, ale vráti sa vám to tak, že vždy vás svojou cenou niekto podlezie, budete musieť znižovať kvalitu svojho produktu alebo si ľudia počkajú, kým zase budete ponúkať zľavy. Potvrdzujú to dlhodobé dáta.

Odkiaľ môžu čerpať podnikatelia informácie, inšpirácie pre kvalitný marketing?

Špecializované publikácie o marketingu a reklame, prehľady svetových reklám a podobne. 

Ale pozor! Asi vás prekvapím, ale pre mňa je inšpiráciou predovšetkým kvalitná literatúra, či už romány, filozofia, psychológia, sociológia, alebo kultúrna história. Marketing je komunikácia  a komunikácia je o tom, akí sú ľudia. A nikde nie je viac inšpirácie o tom, akí sú ľudia, ako v literatúre. 

Na čo všetko je dobré dať pozor pri budovaní svojho mena a osobnej značky?

Na trhu je množstvo samozvaných expertov, blogerov a podcasterov, ktorí síce v marketingu a budovaní značiek nič nedosiahli, ale veľmi intenzívne vám radia, čo máte robiť. A vy potom zistíte, že sa iba učia a učia sa na vašej značke a ešte si za to od vás nechajú dobre zaplatiť. V poslednej dobe som riešil zarážajúco veľa prípadov, keď malým a stredným podnikateľom takíto amatéri vyrobili existenčné problémy diletantskými marketingovými riešeniami a bolo treba odvracať doslova katastrofu. V niekoľkých prípadoch boli podnikatelia natoľko poškodení, že sa už, bohužiaľ, dali iba minimalizovať negatívne dopady toho, čo im títo akože odborníci napáchali. Takže ak môžem dať radu, sú to tieto dve: po prvé, nie každý, kto sa tvári ako marketingový odborník, je odborníkom aj naozaj, a po druhé, čím častejšie niekto používa výraz „podľa mojich skúseností“, tým menej reálnych skúseností má a týmto výrazom len zakrýva svoju nekompetenciu.

Ako marketingový odborník, aké by ste dali podnikateľom rady, tipy, ako efektívnejšie komunikovať so svojimi klientmi/zákazníkmi?

Marketing je vždy individualizovaný, lebo každá značka rieši svoj špecifický problém, takže univerzálna rada nie je, ale ak predsa niečo, tak teda čosi, čo sa môže zdať, že je proti intuícii: dáta ukazujú, že úspešné a efektívne sú tie značky, ktoré do marketingu investujú o niečo viac, ako je ich podiel na trhu, ak teda, napríklad, máte na trhu podiel 10 %, mali by ste dávať do marketingu viac,  ako je 10% výdavkov v rámci vašej kategórie. A tomuto princípu zodpovedá aj veľkosť výdavkov, ak len vstupujete na trh.