Vkladné knižky končia. Poradíme vám, čo urobiť s úsporami na nich

|

Banky sa definitívne zbavujú vkladných knižiek a posielajú ich majiteľom výpovede zmluvy spolu s inštrukciami, ako treba ďalej postupovať. Väčšinou nabádajú ľudí, aby si peniaze presunuli na termínovaný účet alebo takzvaný kombivklad. Fakt však je, že s úsporami z vkladnej knižky môžete naložiť viacerými spôsobmi, ktoré vám môžu priniesť zvýšenie ich hodnoty.

V tomto článku vám poradíme, čo urobiť s peniazmi z vkladnej knižky tak, aby ste z nich mali maximálny úžitok.

Finančná rezerva

Jedna vec je zrejmá: vkladná knižka je pozostatok minulosti a nedáva žiadny zmysel na nej sporiť. Banky totiž už dlhé roky úspory na vkladných knižkách neúročia (prípadne úročia smiešnym úrokom) a uložené peniaze tak každým dňom strácajú na hodnote.

Ak ešte mám doma vkladnú knižku, treba ju ísť čím skôr zrušiť a s peniazmi naložiť oveľa rozumnejšie. Ako?

V prvom kroku si treba skontrolovať finančnú rezervu. Na bežnom účte v banke by som mal mať peniaze pokrývajúce 3 až 6 typických mesačných výdavkov na domácnosť. Tieto financie slúžia na pokrytie mimoriadnych výdavkov bez toho, aby som si rýchlo a za vysokú cenu musel požičiavať. Ak takúto rezervu ešte nemám, treba patričnú sumu presunúť na bankový účet zo zrušenej vkladnej knižky.

Úspory treba investovať ideálne na 10 a viac rokov

Keď som „ošetril“ rezervu, môžem sa pustiť do skutočného využitia úspor z vkladnej knižky. Najlepší spôsob, ako s financiami naložiť, je investovať ich na stredne dlhé alebo (ideálne) na dlhé obdobie do podielových a ETF fondov. Len investovanie dokáže dlhodobo prekonať infláciu (čiže ochrániť úspory pred poklesom hodnoty) a zároveň zarobiť. Za všetky čísla uvedieme len jeden kľúčový fakt: za posledných 100 rokov dosiahlo priemerné zhodnotenie investícií na americkom finančnom trhu vyše 9 %. A to vrátane všetkých poklesov a kríz. To znamená, že pri investovaní počas dostatočne dlhej doby sa úspory znásobujú.

Ak už mám nastavenú investičnú stratégiu a investujem, stačí peniaze z vkladnej knižky pripojiť k existujúcej schéme. Sumu do 10-tisíc eur sa odporúča rozdeliť na 3 vklady s odstupom niekoľkých týždňov. Pri vyššej sume je lepšie rozdeliť úspory na 6 vkladov. Je to opatrenie na zníženie rizika, že s novými peniazmi „vstúpite na trh“ v čase vysokých cien, a zároveň sa poistíte pred dočasným poklesom trhov.

Základom je dobrá investičná stratégia

Kto ešte neinvestuje, potrebuje v prvom kroku investičnú stratégiu. Tú by mal pripraviť skúsený finančný sprostredkovateľ podľa vašich rizikových preferencií. Prvým krokom je vypracovanie rizikového profilu. Odborník na základe dotazníka a rozhovoru zistí, do akej miery dokážete tolerovať riziko pri investovaní. Ak je reč o dlhodobom investovaní v trvaní 10 a viac rokov, je ideálne smerovať investície do kombinácie akciových podielových a ETF fondov. Investície založené na raste akciového trhu totiž dlhodobo zarábajú jednoznačne najviac. A práve dlhodobé investovanie znižuje riziko straty pri výkyvoch na trhu (čiže poklesoch a rastoch), ktoré sú úplne bežné.

Pre konzervatívnejších investorov skladajú odborníci investičnú stratégiu z dlhopisových investícií a nástrojov finančného trhu. Napríklad v súčasnosti – v čase vysokých úrokových sadzieb – ponúkajú dlhopisy veľmi slušný výnos.

Termínovaný vklad v banke nie je riešenie

Banky klientom pri rušení vkladných knižiek okamžite ponúkajú termínovaný vklad alebo takzvaný kombivklad. V prvom prípade ide o účet v banke na viazanú dobu od 6 mesiacov až do 5 rokov. Najlepšie úroky pri termínovanom vklade však dosahujú len približne 3 % ročne, čo je výrazne menej ako pri investovaní. Kombivklad síce kombinuje termínovaný vklad s investovaním do fondov, avšak investičná ponuka bánk je veľmi úzka a ťažko hovoriť o skutočnej investičnej stratégii, ktorá zodpovedá potrebám konkrétneho človeka. Rovnako potenciálny výnos tejto investície nepresahuje 5 %, čo je stále pod potenciálom reálnej investície. Jednoznačne preto platí: keď investujem, tak ideálne u nezávislého sprostredkovateľa, ktorý pracuje s väčším počtom správcov a fondov a dokáže „namixovať“ stratégiu podľa potreby.

Vyplatenie drahých úverov áno, nie však hypotéky

Úspory z vkladnej knižky sa dajú použiť aj na vyplatenie drahých úverov. V takom prípade totiž ušetria nemálo peňazí tým, že ma zbavia platenia vysokých úrokov. Napríklad pri spotrebných úveroch sa bežná úroková sadzba pohybuje okolo 10 %. Ak takýto úver splatím o rok skôr, moje úspory mi vlastne priniesli desaťpercentný výnos. To je zisk na úrovni akciovej investície na finančnom trhu.

Rozhodne však neodporúčame úsporami z vkladnej knižky predčasne splácať hypotéku. Existujúce hypotéky sa dajú refixovať za úrok pod 4 % a navyše získať štátny príspevok na zvýšenú splátku. To znamená, že moje úspory vedia priniesť oveľa väčší výnos pri investovaní do podielových a ETF fondov ako pri predčasnom splatení hypotéky.

Pri rozhodovaní, čo urobiť s peniazmi z vkladnej knižky, platí jednoduché pravidlo: vždy sa pozerajte, kde vám môžu úspory najviac zarobiť. A to nielen za krátky čas, ale najmä dlhodobo. Pri zhodnotení úspor je totiž rozhodujúci čas: čím dlhšie môžem investovať, tým viac môžem získať.

Autor článku: Marián Búlik