Spolu sme silní – ako môže manželský pár spolupracovať v pracovnej oblasti

Markéta a Ladislav Zajícovci sú manželia a pracujú spolu v spoločnosti OVB. Hrozí tu konflikt záujmov? Nie v prípade tohto silného páru. Vzájomný rešpekt, ohodnotenie a podpora zabezpečujú, že sú obaja finanční sprostredkovatelia úspešní v osobnom i pracovnom živote.

Začiatok kariéry popri štúdiu na univerzite

Manželia Zajícovci sa spoznali na univerzite. Vtedy Ladislav hľadal možnosť práce popri štúdiu. Jeho hľadanie ho priviedlo do spoločnosti OVB. „Presvedčil ma kariérny systém OVB. Ten, kto je usilovný a spĺňa určitú  kvalitu, posúva svoju kariéru vpred. A pritom platí absolútna rovnosť príležitostí,“ vysvetľuje Ladislav. Markéta sa do OVB dostala cez svojho muža o niečo neskôr. „Na prvom školení, na ktorom som bola, sa hovorilo o kariérnom pláne OVB. Zdalo sa mi super, že ako študentka som mala šancu na postup a mohla som byť finančne nezávislá,“ hovorí Markéta. Dnes sú obaja úspešnými riaditeľmi.

Otvorená komunikácia je kľúčom k úspechu

Na začiatku nebola spolupráca manželského páru jednoduchá. „V našom pracovnom vzťahu som potrebovala čas, aby som Ladislava rešpektovala ako svojho vedúceho. Rýchlo sme si ujasnili, že spolu najlepšie dokážeme fungovať, ak o všetkom otvorene hovoríme a vzájomne sa počúvame,“ hovorí Markéta. „Je dôležité, aby sa rozdielne názory prediskutovali a aby sa našiel kompromis,“ dopĺňa Ladislav. „A nám sa to darí už 16 rokov.“ 

Definovanie spoločných cieľov

„Často sme si predstavovali, ako by mohla vyzerať naša budúcnosť. To nás veľmi motivovalo a pomohlo nám, aby sme sa neustále rozvíjali,“ informuje Markéta. Vďaka obojstrannej podpore a dôvere v systém OVB smeruje manželský pár k úspechu. Obaja si myslia, že ich táto spolupráca ešte viac zblížila. „Radi budeme vzorom pre druhých. Doma i v práci musíme prekonávať prekážky a problémy – a keď sme spolu, každý problém prekonáme!“