Finančná analýza: Ako vám pomôže ušetriť peniaze?

|

Na čo slúži finančná analýza? 

Finančná analýza je audit všetkých vašich príjmov, výdavkov, pôžičiek, zmlúv a podobne. Odhalí celkový stav vašich financií. Identifikuje slabiny, ktoré môžu viesť k dlhodobým problémom. Poukáže tiež na silné stránky, na ktorých môžete stavať pri sporení či budovaní rezervy. 

„Finančná analýza je tiež spojená so „skrotením“ výdavkov a osvojením si dobrých návykov. Model hospodárenia si mnoho z nás prenáša od rodičov. Aj keby ste mali finančné zvyklosti odpozorované dobre, počas roka na vás útočia viaceré príležitosti na míňanie ako dovolenky či darčeky. Mnoho ľudí nakoniec podľahne vplyvu okolia a médií, siahne po úveroch, a roztočí tým úverovú špirálu, ktorá sa často končí neúmerným zadlžením,” vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik v relácii Svet financií na RTVS.

Finačná analýza vedie k finančnému plánu 

Finančná analýza zhodnotí stav financií a ukáže vašu finančnú situáciu, na základe ktorej následne analytik vypracuje finančný plán. Je to súbor krokov a odporúčaní, ktoré povedú k tomu, aby ste lepšie hospodárili a boli finančne zabezpečení, a to nielen proti nečakaným udalostiam. 

Finačná analýza by mala byť vypracovaná odborníkom, ktorý má potrebné vedomosti a skúsenosti. Analytik tiež radí, že plán, ktorý vychádza z finančnej analýzy, má byť nastavený tak, aby ste si ho mohli dovoliť, ale zároveň, aby v zvolenom čase naplnil vaše ciele a sny. Vhodne zostavený finančná analýza prináša niekoľko výhod. 

Pomôže ušetriť prostriedky, vytvoriť si finančnú rezervu a sporiť na konkrétne účely. „Je kľúčové, aby ste nežili od výplaty k výplate, ale mali núdzovú rezervu vo výške aspoň 3 – 6 mesačných výdavkov vašej domácnosti,“ poukazuje na častý problém slovenských domácností Búlik. 

Finančná analýza upravuje aj úvery, aby výška splátok zohľadňovala vaše finančné možnosti a neohrozila vás.

Tiež by mal zahŕňať aj dlhodobé sporenie na dôchodok a poistenie života či majetku. Finančný analytik upozorňuje na častý problém, ktorým je výrazné podpoistenie: „Ak máte napríklad hypotéku a iné úvery za 80 000 eur, nie je možné, aby ste ako živiteľ rodiny mali poistku v prípade straty života len na 5 000 eur. Ak je hodnota domu 50 000 eur, poistná suma nemôže byť 10 000 eur,“ vysvetľuje Búlik, ktorý zároveň zdôrazňuje, že bezplatný finančný plán by si mal dať vypracovať každý zodpovedný dospelý človek, obzvlášť živitelia rodín, preto odporúčame osloviť finančného sprostredkovateľa, ktorý vám ho vypracuje.