Láka vás investovanie do fondov?

|

Ľudí často lákajú investície, pri ktorých vidia veľké nárasty, ako napríklad pri kryptomenách alebo pri zlate. Pravdou však je, že pri takýchto investíciách nehovoríme o investovaní, ale skôr o špekuláciách. 

Môže to vyjsť raz, ale z dlhodobého hľadiska to rozhodne nie je tá správna cesta, ako zhodnotiť vaše zarobené peniaze.

Ak chcete byť na finančných trhoch dlhodobo úspešný jediným skutočne zaručeným receptom je iba pravidelné a dlhodobé investovanie do nástrojov s optimálnou mierou rizika. Všetko ostatné je skôr hazard.

Čo ak nemám s investovaním žiadne skúsenosti?

Bohužiaľ, nie každý môže byť ekonomický expert. Tak, ako si nevie každý opraviť auto, nemá každý ani znalosti na posúdenie investície. Preto pre bežných ľudí môžu byť vhodným spôsobom, ako začať s investovaním, práve investičné fondy. 

Výhodou investovania do fondov je, že od investorov nevyžaduje bohaté znalosti. Nemusíte rozhodovať o jednotlivých akciách a cenných papieroch. Vyberiete si fond, ktorý zodpovedá vašim očakávaniam a cieľom. Všetko ostatné už necháte na profesionálov, ktorí sa postarajú o to, aby vaše peniaze boli investované podľa vašich predstáv.

Aké sú možnosti investovania do fondov?

Investovanie do podielových fondov

Princíp fungovania podielových fondov je v podstate jednoduchý. Investori vložia do fondu svoje peniaze a za to dostanú určité podiely. Obchodovanie s vloženými prostriedkami prenechajú správcovskej spoločnosti, ktorá fond spravuje.

Vďaka tomu sú investori schopní spoločne investovať aj do oveľa hodnotnejších aktív, ktoré by pre nich za bežných okolností neboli dostupné. Viete sa tak stať spoluvlastníkom akcií, dlhopisov, komodít či iných investičných nástrojov. 

Podľa toho do akej triedy aktív fond prevažne investuje sa podielové fondy ďalej rozdeľujú napríklad na:

Akciové fondy

Investujú na akciovom trhu. Vďaka tomu, že vývoj kurzov akcií silne kolíše, patria tieto fondy k najvýnosnejším, no zároveň najrizikovejším. Oplatia sa najmä investorom, ktorý počítajú s dlhodobým zhodnocovaním investície, to znamená aspoň 5 rokov a viac.

Dlhopisové fondy

Ukladajú peniaze podielnikov do vládnych, komunálnych alebo podnikových dlhopisov. Keďže vlády vo všeobecnosti plnia svoje záväzky, tento typ dlhopisov patrí medzi najmenej rizikové a vhodné aj pre konzervatívnych investorov. Opatrní by ste mali byť najmä pri podnikových high-yield dlhopisoch, ktoré sa nakupujú od emitenta s nízkym kreditným ohodnotením (väčšinou ide o začínajúce firmy).

Zmiešané fondy

Zmiešané fondy kombinujú investovanie do akcií a dlhopisov. Vďaka tejto kombinácii vedia efektívnejšie rozložiť riziko a pritom dosiahnuť zaujímavejšie výnosy ako konzervatívne dlhopisové fondy. Pomer dlhopisov a akcií sa v portfóliu môže meniť, preto by ste mali vopred poznať stratégiu fondu a jeho zloženie.

Fondy fondov

Nakupujú podielové listy a akcie iných fondov. Cieľom je znížiť riziko vďaka väčšiemu rozloženiu investície. Ak sa aj nejakému fondu aktuálne nedarí, vykompenzuje to fond s iným zameraním, ktorý v tom istom čase dosahuje dobré výsledky. Rizikovosť a volatilita týchto fondov sa odvíja od nakúpených typov podielových listov.

Fondy obchodované na burze (ETF)

ETF alebo fondy obchodované na burze fungujú takmer totožne ako klasické podielové fondy. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že sa ich podiely obchodujú na burze. Vďaka tomu sú pomerne flexibilné a likvidné. Keď sa rozhodnete svoje podiely predať, spravíte tak na burze cez obchodníka, ktorý ich predá inému investorovi. A to kedykoľvek počas obchodných hodín burzy. Prostriedky sú tak okamžite pripísané na váš účet.

Ďalší podstatný rozdiel ETF oproti podielovým fondom je ten, že väčšina ETF fondov sú spravované pasívne a len kopírujú určitý index alebo aktívum – napríklad index S&P 500 alebo zlato. 

Vďaka tomu sú relatívne lacné, poplatky za správu sú väčšinou na úrovni okolo 0,1 % ročne. Na porovnanie poplatky za riadenie podielových fondov sa pohybujú niekde na úrovni od 0,5 až po 3 % ročne.

Fondy zodpovedného investovania (ESG)

Fondy zodpovedného investovania investujú iba do spoločností, ktoré podnikajú podľa takzvaných ESG kritérií. 

Skratka ESG (environmental, social and governance) je súhrnným označením pre environmentálne, sociálne a spoločenské princípy: 

  • Environmentálne faktory zohľadňujú vplyv na životné prostredie. Zahŕňajú napríklad to, koľko spoločnosť produkuje emisií a odpadu a či ho recykluje.Takisto aj koľko spotrebuje energií a ako chráni prírodné zdroje a prostredie. 
  • Medzi sociálne faktory patria napríklad pracovné podmienky, ochrana ľudských práv, prípadne využívanie nútenej práce a poškodzovanie zdravia zamestnancov.
  • Pod „governance“ patrí spôsob riadenia podniku a jeho transparentnosť, či prítomnosť korupcie a rodinkárstva. 

Pri tomto type investovania do fondov ide teda o to, že investor zohľadňuje okrem potenciálneho výnosu aj spoločenskú zodpovednosť firiem, do ktorých plánuje vložiť svoj kapitál.

ESG fond nie je žiadna „módna vlna“, ale silný trend, ktorý finančné trhy zohľadňujú v ocenení aktív. ESG firmy totiž okrem iného majú zvyčajne lepšie nastavené riadenie a dokážu rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu v oblasti environmentálnej regulácie, ako aj spoločenského a politického prostredia. 

To všetko sú dôvody, prečo sú ESG investície veľmi oceňované a prečo by mali mať miesto v portfóliu každého človeka.

Investovanie do realitných fondov

Ak chcete investovať do nehnuteľností, neznamená to, že aj nejakú musíte osobne vlastniť a spravovať. Namiesto osobného vlastníctva môžete do realít investovať prostredníctvom realitného fondu.

Realitný fond združuje peniaze investorov a nehnuteľnosti nakupuje kolektívne. Výhodou je, že stačí investovať podstatne nižší finančný obnos a spoluvlastniť širokú škálu administratívnych budov, nákupných centier, logistických parkov či iných realitných projektov.

Hedžové fondy

Hedžový fond je typ fondu súkromného kapitálu, ktorý je zameraný na maximalizáciu zisku. Vyznačujú sa vysokou agresivitou a rizikom. Zároveň aj vyšším počiatočným vkladom. 

Počiatočné sumy pri ivnestovaní do tohto fonfu sa pohybujú v tisícoch s cieľom dosiahnuť čo najväčší zisk za čo najkratší čas. Zároveň investori musia brať do úvahy, že o celý vklad môžu aj prísť (na to, aby sa to nestalo sa však používa napríklad nástroj stop loss).

Správca hedžového fondu využíva zložité investičné stratégie, napríklad pákový efekt či “krátke” a “dlhé” pozície. Vďaka tomu vedia investori zarobiť nielen na rastúcich, ale aj na klesajúcich trhoch.

Hedžové fondy preto rozhodne nie sú pre každého a sú určené vyslovene profesionálnym investorom, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť odvetvia a záujem sa neustále v problematike vzdelávať.

Záver

Na otázku, ktorá forma investovania je pre vás vhodná a kde môžete dosiahnuť primeraný výnos, sa nedá odpovedať všeobecne.

Na trhu existuje množstvo rôznych druhov investičných fondov. Preto sú tu odborníci, ktorí vás a vašu individuálnu situáciu podrobne analyzujú a ukážu vám, ktorá investícia má pre vás skutočný zmysel a aké rôzne formy investovania sú k dispozícii.


Ak by ste mali záujem o investovanie do fondov, pokojne sa obráťte na finančného poradcu. Sme pripravení pomôcť vám zorientovať sa v ponuke finančných nástrojov na trhu tak, aby bola cesta k naplneniu vašich finančných cieľov úspešná.