Financie pre ženy: to správne dôchodkové zabezpečenie a cesta k finančnej nezávislosti

|

Financie pre ženy: prečo je dôležité zaujímať sa o svoj dôchodok a spol
To najdôležitejšie z témy ženy a financie

Čas čítania: približne 4 minúty

  • U žien v celej Európe sa často prejavuje nedostatočná finančná gramotnosť, predovšetkým v oblasti dôchodkového zabezpečenia a tvorby súkromných aktív.
  • Zopár z nich sa zaujíma o tému vytvárania vlastných úspor a najčastejšie sa zľaknú, keď sa začne rozprávať o investovaní peňazí.
  • Rozdiel v platoch mužov a žien v EÚ predstavuje 15 percent. V mnohých krajinách je rozdiel v príjmoch rozdielnych pohlaví dokonca ešte väčší.
  • Ten, kto menej zarobí, dostane neskôr nižší dôchodok. Preto sa hlavne ženy stretávajú s chudobou v starobe.
  • Súkromné dôchodkové zabezpečenie je teda nevyhnutné a zlepšuje vyhliadky na stabilnejšiu finančnú situáciu vo vyššom veku.

Vo veci zrovnoprávnenia sa za posledných sto rokov veľa udialo. Len v prípade financií sa emancipácia nedotiahla do konca. Ešte stále sú hlavne muži zodpovední za financie a dôchodkové zabezpečenie. Ženy musia byť finančne nezávislejšie, aby boli aj neskôr dobre zabezpečené a v starobe netrpeli núdzou.

Mnoho tradičných rodových stereotypov a statusov je hlboko zakorenených v kultúre a spôsobe života spoločností. Už sú našťastie preč časy, keď ženy museli bojovať o volebné právo alebo slobodný výkon povolania. Ale cesta k finančnej slobode je, zdá sa, aj v dnešnej dobe ešte ďaleká. Priveľa žien sa v partnerstvách a manželstvách spolieha na mužov – a v prípade rozchodov alebo úmrtia zostávajú vo finančnej neistote. Rozdiely v platoch žien a mužov, minimálny dôchodok a „sivá chudoba“  v prípade žien sú záležitosťami, ktoré by v modernej spoločnosti vlastne už nemali čo hľadať. O to dôležitejšie preto je, aby ženy prevzali zodpovednosť za svoje financie.

Finančná situácia žien v Európe

Fakt, že sa ženy v porovnaní s mužmi celkovo menej zaujímajú o tému financií, má pôvod hlavne v chýbajúcom finančnom vzdelávaní. Medzery vo vedomostiach medzi mužmi a ženami sa hodnotia na základe štúdií a tvoria minimálne 20 percent, v mnohých krajinách sú dokonca výrazne vyššie. V prieskumoch trištvrte účastníčok ohodnotilo svoje finančné znalosti ako nízke alebo žiadne. To len potvrdzuje, že ženy potrebujú lepšie finančné vzdelávanie, a to čo najskôr. Strach a nevedomosť sú najväčšími bariérami, keď chceme niečo spraviť pre svoje dôchodkové zabezpečenie.

Šetrí stále viac žien, ale do investovania peňazí sa ich pustí iba zopár. Namiesto toho sa prikláňajú k zdanlivo bezpečnejším formám investovania peňazí, akými sú vkladné knižky a rôzne sporiace a vkladové účty. Kvôli nízkemu úroku a vyššej inflácii však úspory takto dokonca strácajú hodnotu. Na formy vkladu s vyššími výnosmi, akými sú akcie a fondy, sa väčšina žien kvôli chýbajúcim skúsenostiam pozerá skepticky. A pritom sú ženy podľa expertov lepšími investormi. Menej preceňovania, viac pokoja, disciplíny a  ich dlhodobé zmýšľanie im zaistí úspešnejšie zhodnotenie investícií.

Namiesto toho, aby sa ženy touto témou zaoberali, prenechávajú väčšiu časť finančných rozhodnutí na svojho partnera. Niektoré ženy nemajú ani svoj vlastný účet.

V časoch stúpajúcej miery odlúčení a rozvodov je to obzvlášť nepríjemné, pretože bez vlastného finančného zabezpečenia sa človek rýchlo ocitá na hranici chudoby.

Dôchodkové zabezpečenie pre ženy

Zvyšujúci sa výskyt chudoby v starobe má súčasne viacero príčin. Príjem žien a mužov v celej Európe sa líši v priemere o 15 percent, ide o takzvaný gender pay gap. Slovensko je s takmer 19,4 percentami ešte viac pozadu. Okrem toho môže väčšina žien v dôchodkovom veku preukázať menej odpracovaných rokov než ich mužskí kolegovia – prestávky kvôli deťom, čas výchovy a práca na čiastočný úväzok sú podľa štatistík naďalej z veľkej časti „ženskou záležitosťou“. A ten, kto počas pracovného života platí do dôchodkového poistenia menej peňazí, dostane v starobe nižší dôchodok. Pripojme k tomu chýbajúce finančné vzdelanie a väčšiu dĺžku života ako v prípade mužov - to, že sa ženy v dôchodkovom veku musia postarať samy o seba, je bežné. Žijú v priemere o päť rokov dlhšie – a preto v starobe potrebujú viac peňazí.

Gender pension gap, teda rozdiel dôchodkov mužov a žien, je v Európe priemerne 38 percent. To znamená, že ženy majú iba polovicu toho, čo dostanú na dôchodku muži. Je teda najvyšší čas vziať dôchodkové zabezpečenie do vlastných rúk. Aj keď je pekné vzájomne sa podporovať v partnerstve alebo manželstve a finančne sa spoľahnúť na partnera, z dlhodobého hľadiska to nie je dobrý nápad. Po oddelení alebo úmrtí partnera často nasleduje nepríjemné prebudenie – výživné alebo vdovské často nevystačí, aby sa z toho dalo žiť, a už vôbec sa z toho nedá oddeliť na súkromné dôchodkové zabezpečenie.

Ženy v pracovnom živote: O gender pay gap a pasci na čiastočný úväzok

Gender pay gap ukazuje, kde vznikajú problémy. Pretože ten, kto zarába menej peňazí, a tak si menej zaplatí, dostane neskôr nižší dôchodok. A okrem toho chýbajú peniaze na vlastnú tvorbu úspor. Nie je to len kvôli tomu, že ženy častejšie ako muži pracujú v slabo platených zamestnaniach a odvetviach alebo že je na vedúcich pozíciách menej žien. Dokonca aj ženy na vedúcich pozíciách dostávajú v európskom priemere iba 77 percent platu mužov.

V rámci upozornenia na gender pay gap vznikol Equal Pay Day (deň rovnakých platov). Európsky Equal Pay Day bude tento rok 10. novembra 2021. Pokiaľ by sme vychádzali z toho, že majú obe pohlavia celý rok rovnaký denný plat, tak by ženy v Európe od tohto dňa až do konca roka pracovali prakticky zadarmo. V európskom priemere zamestnankyne kvôli gender pay gap v porovnaní s mužmi nedostávajú za svoju prácu žiaden plat po dobu celých 50 dní!

Finančná závislosť, nízky príjem a chudoba v starobe sa dotýkajú hlavne matiek. Vo väčšine rodín je totiž ešte stále muž osobou s hlavným príjmom, zatiaľ čo matky nepracujú alebo pracujú na čiastočný úväzok, aby prevzali starostlivosť o deti – to nebrzdí len ich kariéru, ale aj znižuje ich šance na finančne dôstojný dôchodok. Na Slovensku takisto chýbajú služby starostlivosti o deti, pracovný trh charakterizuje malá flexibilita a štát často neposkytuje podporu v tom, aby sa dalo skĺbiť materstvo s kariérou (work -life balance) .

Ako to funguje s finančnou samostatnosťou

Každá žena, bez ohľadu na vek, by mala byť finančne nezávislá a už v nižšom veku sa začať zaujímať o dôchodkové zabezpečenie. V súčasnom dôchodkovom systéme, pri prognózach negatívneho vývoja demografickej situácie na Slovensku, je veľmi dôležité si na dôchodok sporiť v tzv. viacpilierovom systéme. Okrem dôchodku z 1. piliera odporúčame využiť možnosť do istého veku vstúpiť aj do 2. piliera, a ak to ponúka zamestnávateľ, využiť aj výhody 3. piliera. Okrem toho povzbudzujeme ženy k dlhodobej tvorbe vlastných dôchodkových aktív. Aj v bežnom živote je dôležité myslieť „na zadné vrátka“ a mať pripravenú finančnú rezervu pre prípad nečakaných výdavkov.

Dieťa a kariéra – a aj tak dobre zabezpečená?

  • Ten, kto nemôže pracovať na plný úväzok, by sa mal pokúsiť o návrat do práce aspoň na čiastočný úväzok – ideálne s predpokladom na prácu na plný úväzok, keď deti vyrastú. Najlepšie je, keď zamestnávateľ pomôže flexibilnou pracovnou dobou a možnosťou práce z domu.
  • Urobte si „audit vlastných a rodinných financií“ – poznanie štruktúry výdavkov pomáha získať kontrolu nad vlastnými financiami.
  • Začnite si vytvárať vlastnú finančnú rezervu – nie je podstatné, s akou výškou začnete. Dôležitý je návyk. Po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky do pracovného kolobehu môžete svoje mesačné vklady postupne zvyšovať.
  • Myslite na seba a pestujte si dobrý pocit z vlastnej sebestačnosti. Ste to vy, kto rozhodne o kvalite svojho života na dôchodku. Prevezmite iniciatívu do svojich rúk.

Prvým krokom je, že sa vôbec začnete zaujímať o tému peňazí. Ten, kto si okrem toho stanoví vlastné ciele a priania a trochu si naplánuje budúcnosť, je pripravený ešte lepšie. Svoju rolu pritom zohrávajú rôzne otázky: Kde vidíte svoju pracovnú budúcnosť? Ako dlho plánujete byť na rodičovskej dovolenke? Akým spôsobom by ste chceli skĺbiť svoje materské a pracovné povinnosti? Ako si tvoríte finančnú rezervu pre prípad nečakaných udalostí?

Najneskôr tu prichádza bod, keď má zmysel dať si poradiť. Naši skúsení finanční sprostredkovatelia vám môžu pomôcť s analýzou vašej momentálnej situácie, so zabezpečením proti rizikám, s tvorbou úspor na krátko – strednodobé ciele, aj s dôchodkovým zabezpečením. Všetko, čo teraz urobíte pre svoje zabezpečenie, sa vám neskôr vyplatí!

podobné články

Dievča so srdcom a vianočnými svetlami - správne investovanie peňazí

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Investovanie peňazí správnym spôsobom: Ako získať viac zo svojich úspor

Do Vianoc už nezostáva veľa času! Ročné odmeny, vianočné peniaze a peňažné dary na Vianoce mnohým osladia prelom roka. Aj keď to môže byť lákavé, nemá veľký zmysel všetko hneď znova míňať. Oveľa lepšie a udržateľnejšie je peniaze správne investovať a investovať tak do vlastnej budúcnosti. Ako to urobiť, sa dozviete tu.

Dve mladé ženy nakupujú - uvedomelá spotreba a udržateľnosť

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Udržateľné nakupovanie s čistým svedomím

Špeciálne ponuky pred vianocami kam až oko dovidí. Často je ťažké kúpiť len to, čo naozaj potrebujete. Udržateľná spotreba nie je prospešná len pre životné prostredie, ale aj pre vašu pohodu - a mimochodom, zostane vám viac peňazí na skutočne dôležité veci.