Zodpovedné investovanie je budúcnosť

|

OVB utieklo konkurencii vďaka ETF a ESG fondom s pravidelným rebalansingom

V OVB máme od augusta opäť viac možností, ako klientom pomôcť pravidelne investovať na finančných trhoch udržateľným a výnosným spôsobom. V spolupráci s jedným z najväčších správcov podielových fondov na svete – Amundi – sme do portfólia zaviedli prvý ETF produkt, ako aj 6 nových ESG fondov od 4 rôznych spoločností. Najväčšou konkurenčnou výhodou produktu Amundi ETF je aktívny rebalansing investície, ktorý realizuje samotné Amundi, a pomáha tak klientom OVB udržiavať hodnotový pomer investícií podľa vypracovaného finančného plánu. To všetko v kombinácii so špecializovaným vzdelávaním spolupracovníkov OVB v oblasti investícií.

Konferencia a ďalšie vzdelávanie finančných sprostredkovateľov OVB

Na nedávnej konferencii OVB pod názvom Zodpovedné investovanie diskutovali spolupracovníci OVB s Ivanom Miklošom o téme ESG investícií a vývoja finančných trhov. Zhodli sa na tom, že pri investíciách je kľúčové, aby sa ľudia držali investičnej stratégie a využívali krízy na zlepšenie svojej finančnej pozície. Ako povedal Ivan Mikloš, otázkou nie je, či zažijeme nejakú krízu, ale kedy príde a ako sa prejaví.

Konferencia bola jednou z aktivít v rámci vzdelávania spolupracovníkov OVB v téme investovania na finančných trhoch. OVB do zvyšovania profesionality každého zo svojich spolupracovníkov investuje každoročne stovky hodín. V prípade investovania na finančných trhoch je to kombinácia online vzdelávania a offline seminárov. Keďže nový produkt Amundi ETF otvára tému investovania do ETF fondov a prináša navyše novú črtu – takzvaný rebalansing – absolvuje každý spolupracovník OVB, ktorý chce zaradiť ETF fondy do svojho portfólia špeciálne online vzdelávanie a následne skladá online test. Navyše musí mať aj určitú prax aj v sprostredkovaní investičných produktov. Inak povedané, s ETF fondami pracujú v OVB skúsení spolupracovníci.

Rebalansing je veľkou výhodou pre klienta. Má ho len OVB

Veľkou výhodou OVB oproti konkurenčným spoločnostiam v oblasti finančného sprostredkovania je aktívny rebalansing v novom produkte Amundi ETF. Ide o kvartálnu úpravu portfólia na základe vývoja trhu, ktorá zabezpečuje, že hodnotový pomer investície zostane taký ako na začiatku investovania, čiže presne podľa finančného plánu. Ďalším benefitom rebalansingu je dosahovanie vyššieho výkonu. Keď totiž akcie stúpnu, odpredajú sa za vyššiu cenu a keď, naopak, klesnú, nakúpi ich správca pre klienta lacno. To je princíp správneho investovania, keď lacným nákupom a drahým predajom aktív rýchlejšie rastie majetok klientov.

Treťou výhodou je samotná správa profesionálov z Amundi. Ako jeden z najväčších profesionálnych správcov na svete je Amundi skutočný odborník na investovanie. Do jednotlivých balíčkov (portfólií) bude v rámci rebalansingu vyberať ETF fondy spomedzi až 1500 rôznych fondov.  

OVB umožňuje svojim klientom investovať do produktu ETF Amundi plne digitálne cez autorizáciu SMS kódom. Pri investovaní do fondov sa síce nedá vyhnúť osobnému stretnutiu (keďže stretnutia na diaľku vylučuje NBS pri kapitálovom trhu ako jedinom sektore), netreba však nič tlačiť a podpisovať na papieri. OVB využíva autorizáciu cez SMS kód a investícia tak prebieha rýchlo a plne bezpapierovo.

ESG fondy v portfóliu OVB

Zaradením ďalších ESG fondov do portfólia sa OVB pripája k trendu podpory udržateľnej ekonomiky postavenej na spoločensky zodpovednom prístupe podľa environmentálnych, sociálnych a spoločenských (čiže ESG) princípov. Firmy, ktoré podnikajú podľa princípov ESG a je možné investovať do ich akcií, pridávajú k zisku ako primárnemu kritériu aj ďalšie princípy fungovania. ESG nie je žiadna „módna vlna“, ale silný trend, ktorý finančné trhy zohľadňujú v ocenení aktív. ESG firmy totiž okrem iného majú zvyčajne lepšie nastavené riadenie a dokážu rýchlo a efektívne reagovať na meniace sa potreby na trhu v oblasti enviromentálnej regulácie, ako aj spoločenského a politického prostredia. To všetko sú dôvody, prečo sú ESG investície veľmi oceňované a prečo majú ESG fondy miesto v portfóliu každého človeka.

Obohatenie ponuky OVB o prvý ETF produkt a 6 ESG fondov je, samozrejme, len prvý krok. Do portfólia postupne pribudnú ďalšie produkty týchto kategórií. To znamená, že portfólio OVB sa bude rozširovať o nové produkty spravované profesionálmi, ktorí sa o ne budú aktívne starať.

podobné články

Financie pre ženy: prečo je dôležité zaujímať sa o svoj dôchodok a spol

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Financie pre ženy: to správne dôchodkové zabezpečenie a cesta k finančnej nezávislosti

Vo veci zrovnoprávnenia sa za posledných sto rokov veľa udialo. Len v prípade financií sa emancipácia nedotiahla do konca. Ešte stále sú hlavne muži zodpovední za financie a dôchodkové zabezpečenie. Ženy musia byť finančne nezávislejšie, aby boli aj neskôr dobre zabezpečené a v starobe netrpeli núdzou.