Na jeseň hrozí viac úrazov či krádeží. Radíme, ako sa chrániť pred týmito rizikami

|

Riziko č.1: Úraz s trvalými následkami

Daždivá jeseň prináša výraznú zmenu po lete: suché komunikácie zrazu striedajú mokré a šmykľavé  chodníky a cesty posiate listami. Práve obdobie prechodu zo suchého obdobia do mesiacov s intenzívnejšími dažďami je rizikové a hrozia pri ňom vo vyššej miere úrazy a nehody. V prvom rade hrozia v dôsledku pošmyknutia a pádu úrazy chodcom, ako aj cyklistom. Úrazy sú rizikové najmä preto, že ľahko vedú k trvalým následkom. „Je dôležité skontrolovať si, či máte vo svojom životnom poistení zahrnuté riziko úrazu s trvalými následkami. Ak tomu tak nie je, skontaktujte sa so svojím finančným sprostredkovateľom a dopoistite si toto riziko. Pri nových zmluvách odporúčam uzavrieť si samostatné rizikové životné poistenie s kľúčovými rizikami, ako sú smrť, kritické choroby, trvalá invalidita z choroby a práve trvalé následky úrazu ,“ radí M. Búlik a zdôrazňuje, že kľúčové je nastavenie poistnej sumy. „Toto poistenie musí byť nastavené tak, aby vykrylo dlhší výpadok príjmov. Poistná suma by mala zodpovedať aspoň dvoj až trojročnému čistému príjmu, čo by malo pokryť výpadok v príjmoch pri poškodení tela do 50 percent. Ak sa však chcete stopercentne chrániť, odporúčam poistnú sumu pri poistení s progresiou nastaviť až na 5-násobok ročného príjmu.“

Koľko vás vyjde mesačné poistné, ak máte priemerný príjem? Pri poistnej sume 67 440 eur (zodpovedá päťročnému príjmu pri oficiálnej priemernej mzde 1 124 eur) a so zarátaním progresie 700 % (tento parameter záleží od konkrétnej poisťovne) ide približne o 2 eur mesačne. Toto je len orientačný výpočet. Konkrétna cena často závisí od počtu poistných rizík a celkovej výšky poistného za zmluvu.

Má zmysel uzavrieť poistenie pre prípad PN, denného odškodného úrazu a hospitalizácie?

„Závisí od vášho celkového finančného stavu. Ak disponujete finančnou rezervou aspoň na 6 mesačných výdavkov a viac, nepotrebujete nutne vykryť krátkodobé výpadky príjmu. V takom prípade tieto poistenia nie sú nevyhnutné. Naopak, ak nemáte vytvorenú rezervu a každý výpadok príjmu vás finančne ohrozuje, odporúčame uzavrieť si poistenie pre prípad práceneschopnosti, denného odškodného úrazu aj hospitalizácie.“

Kto zodpovedá za šmykľavý chodník?

Od roku 2018 prevzali zodpovednosť za udržiavanie všetkých chodníkov obce a mestá. To isté už predtým platilo o cestách v katastri mesta. Za váš úraz – ak na súde dokážete, že vznikol zanedbaním povinnosti pri údržbe chodníka alebo cesty – teda nesie finančnú zodpovednosť obec či mesto. Na Slovensku však súdne procesy trvajú dlho a výsledok je, samozrejme, neistý. „Navyše, súdny spor trvá roky a vy potrebujete výpadok príjmu riešiť hneď. Je preto zbytočným rizikom, spoliehať sa na to, že vám po úraze zaplatí výpadok príjmu obec zo svojho rozpočtu. Rozhodne preto odporúčam uzavrieť si rizikové životné poistenie s rizikom trvalých následkov úrazu.“

Na Slovensku navyše nie sú ani zďaleka všetky cesty a chodníky zapísané v tzv. pasporte oficiálnych miestnych komunikácií. Môže sa teda stať, že sa vám úraz stane na chodníku, ktorý je v súkromnom vlastníctve. V tom prípade je súdny spor ešte komplikovanejší.

Riziko č.2: Auto vs. lesná zver a živly

Čím dlhšie jazdíte počas tmy, tým viac stúpa riziko, že zrazíte lesnú zver. Nemusíte pritom bývať v hornatej časti stredného Slovenska, diviaka či srnku zrazíte aj na Podunajskej či Východoslovenskej nížine. Dôvodom je premnoženie zveri. Policajné štatistiky z apríla 2021 uvádzajú, že počet zrážok áut so zverou stúpol medziročne takmer o tretinu.

Svoje auto môžete ochrániť dvoma spôsobmi: havarijným poistením alebo pripoistením rizika stretu so zverou k povinnej poistke (PZP). Havarijné poistenie chráni auto komplexne – od vandalizmu a nehody, cez zver až po krádež - a je preto logicky drahšie. Pri novom aute sa odporúča uzavrieť havarijné poistenie, keďže výška potenciálnej škody je vysoká a cena havarijného poistenia je vzhľadom na hodnotu auta primeraná.

„K PZP je, naopak, možné uzavrieť si len vybrané pripoistenie, napríklad pre prípad stretu zo zverou. Za nižšie poistné tak má majiteľ auta istotu, že stret so zverou ho nebude na opravách stáť stovky eur. Je to riešenie vhodné pre staršie jazdené autá,“ odporúča Marián Búlik. Pri havarijnom poistení sa totiž poistné počíta bez ohľadu na vek auta z novej ceny, čo pri staršej „jazdenke“ znamená neprimerane vysokú cenu voči reálnej zostatkovej hodnote auta.

Ešte dôležité upozornenie: Pri akciových ponukách poisťovní, ktoré k PZP bezplatne ponúkajú uzavretie pripoistenia pre prípad stretu so zverou, si treba skontrolovať poistnú sumu, trvanie akcie a tiež výluky. Častokrát je poistná suma vyslovene symbolická (250 eur) a vzťahuje sa len na vymedzené obdobie.

Pri prírodných živloch nie je jeseň a zima v princípe rizikovejšia ako zvyšné ročné obdobia. Keďže sa však príroda v dôsledku klimatickej zmeny prejavuje z roka na rok extrémnejšie, rozhodne sa odporúča celoročná poistná ochrana pred živlami.

Riziko č.3: Ochrana pred zlodejmi

Dni s dlhými nocami a pár hodinami svetla poskytujú viac príležitostí zlodejom. Pri byte či dome preto okrem poistenia nehnuteľnosti netreba zabúdať aj na poistenie samotnej domácnosti. „Mnoho ľudí je presvedčených, že im stačí len poistiť nehnuteľnosť, je to však chyba. Toto poistenie obrazne chráni iba štyri steny a pri krádeži pomôže nahradiť rozbité okno či poškodené dvere, ale nič viac. Je treba si chrániť aj cennosti v byte či dome,“ vysvetľuje M. Búlik a dodáva: „Poistnú sumu si pri domácnosti určuje každý sám, odporúčam preto spísať si najväčšie cennosti, elektroniku a nábytok v nových cenách a poistnú sumu nastaviť s rezervou aspoň 20 percent. Zároveň si treba odfotiť vybavenie domácnosti, oskenovať si doklady a všetko si uložiť v cloude (bezplatne napríklad na Google Drive). Takto viete poisťovni riadne vydokladovať škodu.“

Ak však máte staršie poistenie nehnuteľnosti, je lepšie poistnú zmluvu zrušiť, uzavrieť novú a vybrať si komplexné poistenie, ktoré kryje stavbu aj domácnosť.

podobné články

Žena pracuje z domu na posteli

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Nové pracovisko: tipy na home office

Zo slnečného balkóna, pohodlne z gauča alebo pri perfektne vybavenom pracovnom stole - home office je možný na mnohých miestach v tvojom vlastnom príbytku. Práca sa stáva flexibilnejšou a najmä rodiny môžu lepšie zosúladiť súkromný život s prácou. Všetko, čo potrebuješ vedieť o práci z domu, nájdeš tu!