Práca popri štúdiu: Všetko, čo musíš vedieť o práci pre študentov

|

Práca popri štúdiu: Všetko o práci pre študentov

Z prednáškovej sály do kancelárie: väčšina študentov v Európe pracuje popri štúdiu. Vedľajšie zamestnanie pritom nezlepšuje len obmedzený domáci rozpočet. Ako zárobkovo činný študent získaš cenné praktické skúsenosti, ktoré využiješ neskôr, nadviažeš kontakty a ešte pred skončením štúdia môžeš nazrieť do daného odboru. Na tvojej univerzite, na trvalej pozícii v podniku alebo pri prechodnej práci počas prázdnin – možnosti zárobku popri štúdiu sú rozmanité. Podľa druhu zamestnania je však potrebné zohľadniť aj niekoľko rámcových podmienok.

Klišé o pohodových študentských časoch je prítomné – hoci všedný deň študentov v dnešnej dobe často vyzerá celkom inak. Odhliadnuc od preplnených študijných plánov, množstva skúšok a termínov na dokončenie projektových prác, chodí do práce popri štúdiu čoraz viac študentov, aby mohli financovať svoje štúdium a nazbierať prvé praktické skúsenosti.

Koľko študentov pracuje popri štúdiu?

Štúdia Eurostudent skúmala správanie študentov v 28 európskych štátoch a zistila, že viac ako polovica opýtaných mala v danom čase vedľajšie zamestnanie popri štúdiu. Opýtaní celkovo pracovali v priemere 5 až 20 hodín týždenne. Pracovný čas študenta, spolu s časom, ktorý je potrebný na prednášky, projekty a štúdium, v 90 percentách krajín výrazne presahuje 40 hodín – a to je viac ako v prípade priemerného zamestnanca. Akýže bezstarostný študentský život!

Rozhodujúci dôvod pre vedľajšie zamestnanie je plat. Polovica opýtaných študentov uviedla, že bez vedľajšieho zamestnania by nedokázala udržať svoje štúdium a štvrtina opýtaných podľa vlastných slov bojuje s vážnymi finančnými ťažkosťami.1

Prečo sa vedľajšie zamestnanie oplatí

Výhody vedľajšieho zamestnania sú celkom zrejmé. Pre mnohých je na prvom mieste financovanie štúdia a živobytia. Štúdium je drahé: treba zaplatiť aj prenájom či internát, stravu a voľnočasové aktivity. Ak sa niekto spolieha len na úspory, rýchlo narazí na svoje finančné hranice, a nie každému študentovi na pokrytie všetkých nákladov postačí pomoc od rodičov.

Ďalšou výhodou vedľajšieho zamestnania sú praktické skúsenosti, ktoré študenti počas práce dokážu získať. Takmer v každom zamestnaní platí, že si musia vybudovať a trénovať dôležité osobnostné zručnosti, napríklad odolnosť, schopnosť pracovať v tíme a samostatnosť.

 

»Mnohí zamestnávatelia uprednostňujú uchádzačov, ktorí si už so sebou nesú praktické skúsenosti.«

Ak pracuješ v odbore, ktorý sa hodí k tvojmu študijnému odboru a želanému povolaniu, osvojíš si dokonca aj odborné vedomosti, ktoré ti neskôr prídu vhod. To ti pomôže aj pri hľadaní práce po skončení štúdia. Mnohí zamestnávatelia uprednostňujú uchádzačov, ktorí si už so sebou nesú praktické skúsenosti. Mnohé podniky si dokonca ponechávajú svojich pracujúcich študentov po skončení štúdia, a tí si ani nemusia hľadať novú prácu.

Kde môžem pracovať ako študent a ktoré pracovné miesta pre študentov sú k dispozícii?

Študentom sa ponúkajú rôzne možnosti zárobku popri štúdiu. Ako študentský pomocník môžeš pracovať priamo na tvojej vysokej škole, kde môžeš pomáhať napríklad s výučbou alebo správou. Množstvo pomocníkov je zamestnaných na fakulte, na ktorej sami študujú. Tak je možné získať skutočne veľa odborných vedomostí, ktoré sa hodia k tvojmu študijnému zameraniu.

Vhodné pracovné pozície okrem vysokej školy ponúkajú aj mnohé podniky, napríklad na pozícii pracujúceho študenta alebo výpomoci. V ďalšej časti ti prezradíme, na čo si musíš dať pozor, pokiaľ ide o pracovnú dobu a hranice príjmu. Ak počas semestra nemáš dostatok času, môžeš si zamestnanie nájsť aj počas prázdnin, a tak zmysluplne využiješ svoj voľný čas.

Mnohí študenti ešte stále uprednostňujú skôr klasické študentské miesta ako čašníci, pokladníci alebo pracovníci v maloobchode. Iní zase cielene vyhľadávajú podniky a inštitúcie, ktoré sa hodia k želanému povolaniu a dobre vyzerajú v životopise.

Pracovné miesto nájdeš napríklad na sociálnych sieťach alebo na internetových pracovných burzách. Mnohé vysoké školy okrem toho ponúkajú vlastné pracovné burzy, sprostredkovateľské činnosti alebo oznamy na výveskách.

Chceš popri štúdiu samostatne pracovať?

S OVB môžeš už ako študent začať budovať svoju pracovnú budúcnosť.

Právne rámcové podmienky pre prácu popri štúdiu

Rámcové podmienky, ktoré musíš v rámci svojho vedľajšieho zamestnania dodržať, pokiaľ ide o poistenie a dane, závisia od druhu zamestnania. V každom prípade by si sa mal vopred dobre informovať o platných maximálnych hraniciach, aby tvoja práca v konečnom dôsledku nebola nevýhodná.

Koľko hodín smiem pracovať popri štúdiu?

Počas prednáškového či skúškového obdobia môžeš pracovať vo vedľajšom zamestnaní toľko času, koľko ti dovolí tvoj rozvrh a náročnosť štúdia. Cez prázdniny nemáš žiadne obmedzenia a závisí to len na tom, na akom úväzku či type zmluvy sa dohodnete so zamestnávateľom. Okrem pracovného pomeru na plný či skrátený úväzok môže mať tieto typy zmlúv, s ktorými sa spájajú isté výhody aj obmedzenia:

  1. Dohoda o brigádnickej práci študentov: Môžeš na ňu pracovať najviac 20 hodín týždenne/80 hodín mesačne a výhodou je, že pri nej platia odvodové výnimky.
  2. Dohoda o pracovnej činnosti: Môžeš na ňu pracovať najviac 10 hodín týždenne. 
  3. Dohoda o vykonaní práce: Na takúto dohodu môžeš pracovať najviac 350 hodín v jednom kalendárnom roku.

Koľko môžem ako študent zarobiť?

Ako študent máš povinnosť podať daňové priznanie, ak tvoje zdaniteľné príjmy prekročili istú hranicu. Za rok 2021 to bude 2 255,72 eur. Ak si zarobil menej, daňové priznanie môžeš podať dobrovoľne, pretože je šanca, že sa ti časť zaplatených daňových preddavkov vráti.

Ako je to s poistením, keď vykonávam vedľajšiu pracovnú činnosť?

Študent si nemusí platiť žiadny druh sociálneho poistenia a zdravotné poistenie zaňho platí štát. Ak máš aj príjmy zdaňované podľa zákona o dani z príjmov, tvoja zdravotná poisťovňa ti poistné z týchto príjmov vypočíta v ročnom zúčtovaní poistného v roku nasledujúcom po podaní daňového priznania. Ide napríklad o príjmy zo zamestnania (okrem brigádnickej práce), podnikania či príležitostnej práce.      

Cestovné poistenie, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie invalidity – ktoré druhy poistenia sú pre študenta ešte zmysluplné, to závisí aj od individuálnej situácie. Najlepšie bude, keď si necháš poradiť od odborníka.

Máš ďalšie otázky týkajúce sa tvojich financií?

Kontaktuj poradcu v tvojom okolí a nechaj si  bezplatne poradiť v oblasti tvojich financií.

Začni kariéru ako študent v OVB

Ak máš záujem o rozmanité vedľajšie zamestnanie s flexibilným pracovným časom a prácu s ľuďmi, prezri si našu stránku s kariérnymi ponukami. Ako poradca OVB môžeš totiž sám určiť, kedy a koľko chceš pracovať. A možno sa ti bude práca v rámci vedľajšieho zamestnania páčiť natoľko, že sa aj po skončení štúdia rozhodneš pokračovať v kariére poradcu.

Samostatná činnosť s množstvom slobôd, mladý tím a fundované základné vzdelanie by ti už teraz mali uľahčiť vstup do pracovného sveta, aby sa ti neskôr lepšie začínalo – bez zdĺhavého hľadania práce a času, ktorý je potrebný na zapracovanie. Jednoducho oslov finančného poradcu v tvojom okolí, ktorý ti poskytne ďalšie informácie o možnostiach vstupu do pracovného sveta.

 

podobné články

Študenti sa rozprávajú – Študentské financovanie

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Financujte svoje štúdium: Takto to funguje

Chceš študovať? Možno pridať magisterský titul k tomu bakalárskemu? Na rozdiel od prvej učňovky, zarobíš počas štúdia menej peňazí. Aj na štátnych univerzitách budeš musieť platiť mesačné náklady. Preto tu nájdeš všetky tipy a možnosti, ako si môžeš efektívne financovať svoje štúdium.

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Finančná istota stojí na troch pilieroch

Každý chce mať v živote finančné istoty a cítiť sa zabezpečene. Ako to dosiahnuť? V podcaste Osobné financie to vysvetľuje Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.