Základy investovania: 7 krokov, ako sa rozbehnúť s investovaním

|

stlpce penazi a stromceky

Marián Búlik

Investovanie dnes predstavuje jediný spôsob pre bežných ľudí, ako zo svojich úspor vytvoriť skutočný finančný majetok. Tajomstvo úspechu pri investovaní je skryté v kombinácii času a pravidelných vkladov. Kto každý mesiac počas (ideálne) 10 a viac rokov pravidelne investuje, dokáže svoje úspory znásobiť. Ale poďme od začiatku. V tomto blogu nájdete 7 krokov, ktoré hovoria o základoch investovania a pomôžu vám s investovaním začať.

Krok 1: Nastavenie finančných cieľov

Kým sa pustíte do investovania, nastavte si konkrétne finančné ciele. Je dôležité vedieť, či investujete kvôli lepšiemu životu na dôchodku, kúpe domu, vzdelaniu detí či pre iný (napríklad krátkodobý) finančný cieľ. Čím konkrétnejší cieľ, tým presnejšie je možné nastaviť vhodnú investičnú stratégiu.

Súčasťou rozmýšľania o cieľoch je aj otázka, aké riziko ste ochotní znášať pri investovaní. Pre niekoho je dôležité, aby jeho úspory nestratili hodnotu, iný človek zase chce svoje úspory znásobiť. Každý prístup prináša inú mieru rizika, ktoré sa však dá zmierniť kvalitne nastavenou stratégiou. 

Krok 2: Aká je vaša finančná situácia?

Kým sa pustíte do investovania, potrebujete mať chránené zdravie a život vhodným poistením a na bankovom účte finančnú rezervu ideálne vo výške 3 až 6 typických mesačných výdavkov. Zároveň je dôležité pozrieť sa na vaše úvery a zvážiť, akú časť príjmu vám zaberá ich splácanie a či sa ich neoplatí takzvane konsolidovať (čiže pospájať rôzne úvery do jedného s najnižšou sadzbou). Z tohto všetkého vyplynie, aká je vaša skutočná situácia a koľko peňazí viete pravidelne investovať. 

muž so ženou pri počítači

Krok 3: Urobte si prehľad o princípoch investovania a základných investičných nástrojoch

Prax jasne ukazuje, že s vyššou finančnou gramotnosťou robia ľudia lepšie finančné rozhodnutia. Preto je dobré, ak si nájdete čas na zoznámenie sa s rôznymi typmi investičných nástrojov (od akcií, dlhopisov až po podielové fondy a takzvané ETF fondy). S týmito základnými znalosťami sa vám bude lepšie diskutovať s finančným sprostredkovateľom o investičnej stratégii.

Krok 4: Investičná stratégia je kľúčová

Nastaviť investičnú stratégiu je absolútne kľúčové pre budúci úspech. Základnými „ingredienciami“, na základe ktorých odborník zostavuje investičnú stratégiu, sú finančné ciele, časový horizont investície a tolerancia k riziku. Kľúčovou charakteristikou kvalitnej investičnej stratégie je diverzifikácia – vytvorenie portfólia obsahujúceho viacero akcií firiem, dlhopisov prípadne iných aktív z rôznych geografických oblastí a sektorov – ktorá znižuje investičné riziko a zvyšuje potenciálny výnos.

graf, lupa, kalkulačka a bankovky

Krok 5: Aké sú konkrétne nástroje?

Na finančných trhoch dlhodobo platí, že najvýraznejšie na hodnote rastú akcie. Napríklad za posledné storočie dosiahol priemerný výnos akcií na americkom trhu vyše 9 %. Nákup jednotlivých akcií firiem je rizikovejší, a preto sa odporúča toto riziko rozložiť cez nástroje kolektívneho investovania. Vhodnou možnosťou sa ukazujú akciové podielové fondy a ETF fondy. Kým ETF fondy sú naviazané na konkrétne trhové indexy a tieto svojím vývojom „kopírujú“, portfólio manažéri podielových fondov môžu reagovať na poklesy na trhoch a teda prispôsobiť portfólio na aktuálnu situáciu.

Krok 6: Pravidelné investovanie je kľúčové

Pri investovaní existujú dva prístupy: jednorazové vloženie úspor, ktoré necháte nejaký čas pracovať, alebo pravidelné investovanie. Druhá možnosť má zásadnú výhodu: prináša takzvané priemerovanie nákupnej ceny. Pri pravidelnom nákupe vždy rovnakej zostavy podielov vo fondoch sa vysoká cena pri raste trhu a nízka cena pri jeho poklese priemeruje. Tento efekt sa dá posilniť dokupovaním podielov navyše a to v čase poklesu trhov. Keďže je pravedpodobné, že skôr či neskôr sa finančné trhy vrátia k rastu, dodatočný nákup za nižšiu cenu zvyšuje budúci výnos. V praxi, samozrejme, môžete tieto dva prístupy kombinovať.

Krok 7: Žiadna panika - dodržujte dohodnutú investičnú stratégiu

Keď už investujete, je dôležité nepodliehať emóciám. Keď trhy klesajú, je treba odolať nutkaniu predávať. Práve naopak, práve vtedy sa oplatí nakupovať. Panika je pri investíciách najhorší radca. Ak vytrváte pri pravidelnom investovaní a nebudete nič meniť na investičnej stratégii, z každého poklesu trhov vyjdete ako víťaz v okamihu, keď sa trhy opäť po čase vrátia k rastu. A – ako hovorí viac ako 300-ročná história finančných trhov –, návrat k rastu je vysoko pravdepodobný. Stačí len vydržať.

Ak sme vás týmito základmi investovania „navnadili“ a chceli by ste to s investovaním skúsiť, oslovte niektorého z našich finančných sprostredkovateľov.

podobné články

sporitelnička prasiatko a mince

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Finančný slovník. Rýchly sprievodca základnými investičnými pojmami

Alexandra Ilinjová

Svet financií je plný pojmov, ktoré môžu v laikoch vzbudzovať veľké otázniky. Predtým, ako človek začne investovať by mal najprv investovať do štúdia.

Pripravili sme si pre vás finančný slovník so základnými finančnými pojmami, s ktorými sa na vašej ceste za budúcnosťou, ktorá stojí za to, zaiste stretnete.

mince a malé postavičky

| OVB Allfinanz Slovensko a.s.

Ako začať s investovaním? Rýchly a jasný sprievodca svetom financií pre začiatočníkov

Alexandra Ilinjová

Hoci je investovanie čoraz populárnejšie, stále dokáže odradiť laikov a finančne neskúsených ľudí pre množstvo neznámych termínov či komplexných stratégií. Investovanie samo o sebe vôbec nie je také nepochopiteľné, podstatné je len vedieť, ako na to.