50 rokov OVB v Európe

Už pol storočia je tu OVB pre svojich klientov a finančných sprostredkovateľov. To je vhodná príležitosť obzrieť sa do minulosti.

So silnou minulosťou do silnej budúcnosti

V dnešnej uponáhľanej dobe sa len máloktorá spoločnosť môže obzrieť až 50 rokov späť do svojej minulosti. Čo stojí za tajomstvom úspechu OVB? Vždy sme sa sústredili na svoju základnú kompetenciu: osobný prístup človeka k človeku v oblasti financií a finančného sprostredkovania. Navyše, vždy sme flexibilne reagovali na meniace sa požiadavky klientov a pomery na trhu.

Správny balans tradície a flexibility z nás urobil to, čím sme dnes – najväčšieho sprostredkovateľa finančných služieb v Európe. Skúsenosti, ktoré sme za desaťročia získali, nám pomohli ďalej rozvíjať naše služby, aby sme aj v budúcnosti mohli obstáť ako silný partner na strane našich klientov a finančných sprostredkovateľov.

»Ľudia stoja v strede nášho záujmu. Preto nám naši klienti a finanční sprostredkovatelia rozprávajú svoje osobné príbehy a skúsenosti s OVB.«

1970 – Správny nápad v správnom čase

V roku 1970 bol v nemeckom Kolíne nad Rýnom položený základný kameň medzinárodného koncernu OVB. Pod názvom „OVB = organizácia na sprostredkovanie zmlúv stavebného sporenia“ si táto mladá spoločnosť stanovila za cieľ ponúkať proklientsky orientované poradenstvo súkromným domácnostiam v oblasti stavebného sporenia. Úspech na seba nenechal dlho čakať. OVB totiž využila správny historický moment.

V období nezvyčajne silného hospodárskeho rastu a vysokého nárastu platov došlo na konci 60-tych rokov prvýkrát k hospodárskemu rozmachu. Ľudia začali výraznejšie šetriť. Tento trend podporil zákon, ktorý vydala v roku 1970 vláda v Bonne. Takzvaný „sporiaci príplatok pre zamestnancov“ sa zdvojnásobil. Zamestnanci dostali od štátu mimoriadne vysoké príplatky v prípade investovania do určitých finančných produktov. Medzi ne patrilo aj stavebné sporenie, ktoré ponúkala spoločnosť OVB.

Šťastné okolnosti fúkli mladej spoločnosti OVB vietor do plachiet. OVB so svojou prvou partnerskou spoločnosťou, stavebnou sporiteľňou, mala v ponuke len jeden produkt. To sa však malo čoskoro zmeniť.

Roky 1970 až 1989 – S komplexným poradenstvom a širokou paletou produktov smerom k úspechu

Aj napriek eufórii z úspechu v OVB rýchlo pochopili, že stavebné sporenie nemôže zostať jediným produktom v ich ponuke. Požiadavky klientov boli rozmanité a rôznorodé.

OVB preto začala krok za krokom rozširovať svoju paletu produktov o životné a neživotné poistenie, či o investície na kapitálovom trhu. Rozvíjala koncept celkového poradenstva klientom. Základom bolo získavanie informácií a analýza finančnej situácie klienta. Na základe jeho želaní a cieľov sprostredkovateľ OVB individuálne vypracoval dlhodobo platné riešenie, ktoré bolo finančne dostupné a zároveň dostatočne flexibilné. Zrodil sa allfinanz prístup, ktorý zahŕňal mnoho oblastí a zabezpečil primerané finančné produkty klientom každého veku. Tento komplexný prístup je dodnes základným pilierom obchodného modelu OVB a veľkou výhodou pre všetkých klientov. Početné produkty sú ponúkané rôznymi renomovanými partnerskými spoločnosťami OVB. Aj vďaka tomu si klienti v minulosti i dnes môžu byť istí, že dostanú vhodné riešenie zo zvoleného portfólia finančných produktov.

S rozsiahlym portfóliom produktov a dobre premysleným systémom poradenstva sa OVB skutočne podarilo presadiť. A Nemecko bolo na to ako stvorené. V rebríčku hodnôt nemeckých domácností totiž sporenie vždy dosahovalo vysokú priečku. V každom prípade OVB včas vycítila šancu rozšíriť svoju obchodnú činnosť po celej Európe. Na základe toho si spoločnosť vytýčila dôležité strategické kroky pre expanziu v Európe. Prvý krok medzinárodnej expanzie sa uskutočnil v roku 1991 smerom do Rakúska.

Rok 1991 – Smerom na juhozápad

Po expanzii do Rakúska v roku 1991 sa OVB darilo aj v juhozápadnej Európe. V roku 1993 svoju obchodnú činnosť rozšírila do Grécka. V roku 1995 sa pripojilo Švajčiarsko, v roku 2002 Taliansko a Španielsko a o rok neskôr Francúzsko.

V Španielsku bola v rámci EÚ najdlhšia očakávaná dĺžka života a zároveň, rovnako ako v Taliansku, najnižšia pôrodnosť. Demografická zmena je dodnes v tejto oblasti veľmi veľký problém. Na základe toho vznikol vysoký dopyt po finančných produktoch pre osobné zabezpečenie. Okrem toho, v Španielsku dovtedy takmer nepočuli o poskytovateľovi finančných služieb s obchodným modelom OVB. Kombinácia allfinanz poradenstva a širokého portfólia produktov od najväčších produktových partnerov však u španielskych klientov zabodovala.

V roku 2018 OVB úspešne expandovala aj do Belgicka.

Rok 1992 – Vstup do východnej Európy

OVB nebola úspešná iba v juhozápadnej Európe. V rámci východnej Európy sa spoločnosť vydala v roku 1992 do Poľska, Česka a Maďarska, o rok neskôr na Slovensko. V roku 1998 nasledovalo Chorvátsko. V roku 2002 a 2007 OVB expandovala do Rumunska a na Ukrajinu.

Po páde železnej opony vládla v štátoch strednej a východnej Európy silná eufória. Zo začiatku to znamenalo predovšetkým výrazne zvýšený dopyt po konzumnom tovare. Počas socializmu sa ľudia museli vzdať mnohých vecí, ktoré boli v západnej Európe úplnou samozrejmosťou a patrili k životnému štandardu. Investovanie málo dostupných financií do poistenia a sporenia nebolo zo začiatku ani zďaleka prioritou.

To sa však čoskoro zmenilo. Krok za krokom stúpali platy, dopyt po konzume bol rýchlo uspokojený a ľudia začali myslieť na svoju finančnú budúcnosť. V tomto období sa OVB už stabilizovala na trhoch a bola pripravená poradiť a pomôcť ľuďom.

OVB Allfinanz Slovensko

Úspešný príbeh OVB sa na slovenskom trhu začal písať v roku 1993. Vďaka mimoriadnym ľuďom, nasadeniu a vytrvalosti sa OVB Allfinanz Slovensko stalo okamžite lídrom na trhu. A tak je to už 30 rokov. Výnimočné výsledky dosahujeme vo vysoko konkurenčnom trhovom prostredí každý rok, a to nielen na Slovensku. Naším prístupom sme dosiahli, že patríme aj medzinárodne medzi najlepšie spoločnosti v rámci OVB Holdingu.

V 133 kanceláriách po celom Slovensku poskytujú naši kvalifikovaní finanční sprostredkovatelia dennodenne svoje služby takmer miliónu klientov vo všetkých finančných oblastiach a pomáhajú im dosahovať osobné želania a ciele.

Rok 2006 – „Transparentnosť je základ dôvery“ – OVB vstupuje na burzu

V roku 2000 OVB ukončila svoju zmenu na akciovú spoločnosť, čo znamenalo míľnik v štrukturálnom a organizačnom zriadení spoločnosti. S novou právnou formou získala OVB väčšiu flexibilitu pre silnejší strategický rast a rýchlejšiu expanziu. Následným vytvorením holdingovej štruktúry a rozčlenením operatívnych činností sa stala OVB ešte profesionálnejšia.

Odvtedy začalo pôsobiť vtedy existujúcich 13 národných spoločností OVB, vrátane OVB Vermögensberatung AG pre nemecký trh, pod záštitou holdingovej spoločnosti. Holding prevzal strategické vedenie koncernu OVB a s tým spojené nadriadené úlohy. Vznikla efektívna štruktúra koncernu schopná rozširovať sa. So vstupom na burzu v roku 2006 a zápisom v Prime Standard splnila OVB najvyššie požiadavky verejnosti. Zverejnenie ročných a kvartálnych uzávierok podľa medzinárodných účtovných štandardov a detailné popisy ku Corporate Governance v spoločnosti pre nás predstavujú znak kvality a dostávajú OVB na úroveň veľkých nemeckých a medzinárodných koncernov.

50 rokov od založenia – Ľudia potrebujú finančné poradenstvo

Prichádza doba, kedy je fundované finančné poradenstvo dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Predpokladaná dĺžka života ľudí v Európe neustále stúpa. Počet novonarodených detí v mnohých krajinách sa však pohybuje na historickom minime. Dôsledky sú alarmujúce, v rámci štátnych systémov sociálneho zabezpečenia musí klesajúci počet produktívnych obyvateľov stále viac financovať rastúci počet príjemcov. Súkromný dôchodkový plán je absolútne nevyhnutný, ak si ľudia aj v penzii chcú udržať životnú úroveň, na ktorú sú zvyknutí.

Potreba všeobecného finančného sprostredkovania (allfinanz prístupu) vo všetkých oblastiach je veľká a bude sa v budúcnosti naďalej zvyšovať. Je o to viac alarmujúce, že stále existuje veľa ľudí, ktorí sa nechcú zaoberať otázkami sporenia. Finančné produkty sa stávajú čoraz zložitejšími a väčšine ľudí sa dôchodok zdá veľmi vzdialený. O to dôležitejšie je, aby OVB objasnila potrebu zabezpečenia a tvorby majetku a podporila svojich klientov pri ich hľadaní individuálnych a vhodných riešení. A to robíme s veľkým úspechom: s viac ako 3,7 miliónmi klientov, s takmer 5 000 finančnými sprostredkovateľmi a aktivitami na trhoch v 16 krajinách je aktuálne OVB jednou z vedúcich spoločností sprostredkovania finančných služieb v Európe.

Aj dnes si klienti vážia osobný prístup. Napriek digitalizácii, alebo možno aj práve kvôli nej, je potreba osobného poradenstva a sprostredkovania stále veľmi vysoká – dokonca aj medzi mladými ľuďmi. OVB má po svojom boku profesionálov a pol storočia skúseností. Je to naša úspešná história, ktorá bude určite pokračovať aj ďalších 50 rokov.

»Potrebujete pomoc pri poistení a sporení? Nájdite si finančného sprostredkovateľa OVB vo svojom okolí.«

»Rastieme iba vďaka spolupráci. Tímový duch je u nás na prvom mieste.«